AMU Vest
Ico 16 Bygge

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge & Anlæg

Bygge & Anlæg

Brug vintertiden til efteruddannelse og opkvalificering.

På AMU-Vest har vi en række kurser der giver nye kompetencer til medarbejderne i byggebranchen.

Certifikatkurser
Vejen som arbejdsplads, Varmt arbejde, Teleskoplæsser, Faldsikring, Evakuering og redning indenfor byggeri og montage.


Kloakrørlægger & kloakmester
AMU-Vest er landsdelens førende udbyder af uddannelser til kloakering og udbyder således alle godkendte uddannelser målrettet området. Skolen er kompetencecenter/videnscenter inden for kloakeringsområdet og uddanner hvert år et stort antal rørlæggere og klaokmestre.


Kloakeringskurser
I uddannelserne indgår alle naturligt forekommende kompetencebehov som f.eks. nivellering, etablering og renovering af afløbsinstallationer, inspektion og spuling. Herudover undervises i bortledning af spilde-, smelte- og regnvand - fra overflader, bygninger og anlæg - til renseanlæg efter gældende regler.


Der er særdeles gode beskæftigelsesmuligheder inden for branchen efter endt uddannelse.

Læs mere

KURSER - BYGGE OG ANLÆG - PLANLAGTE

Uddannelsens navn
Næste ledige start
Var.
Tilmeld
RKV til Struktør
Info
Åbent værksted
Klik her for flere datoer
Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage
Info
26.09.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Vejen som arbejdsplads - Cerfikat
Info
14.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Info
17.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Grundlæggende faglig regning
Info
21.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Grundlæggende faglig matematik
Info
23.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Kloakering - Spuleoperatør
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Vejbygning - bygning af fortovsarealer
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Ajourføring for entreprenørchauffører
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Brolægning - udførelse af mønsterbrolægning
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Arbejdsplatforme - Flytning
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
CAD - 2D på byggepladsen
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
CAD - 3D på byggepladsen
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Dykker - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Dykkerarbejde - undervandssprængning
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Eftersyn af entreprenørmaskiner
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks.
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Komprimering med entreprenørmaskiner
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Nivellering - Spor og bane
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Byggepladslogistik
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Nivellering
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Bygningshåndværkerens takt og tone
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
0,5 dag
Graveskader - Forebyggelse
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Betjening af dozere
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Betjening af gummihjulslæssere
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Betjening af hydrauliske gravemaskiner
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Betjening af minidumpere og motorbører
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Betjening af minigravere og minilæssere
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Betjening af rendegravere
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Kabelarbejde - etablering af nyanlæg
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Lasernivellering
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Systemforskalling - opstilling af vægforskalling
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Sjakbajs - Service og kundepleje
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Sjakbajsen som leder
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Brolægning - udførelse af kombinationsbrolægning
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Brolægning, underlagsopbygning og komprimering
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Brolægning - udførelse af støttemure og trapper
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Forskalling - udførelse af enkle løsninger
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Udstøbning af byggepladsbeton
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Mindre blandeanlæg - mørtel og beton
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Armering - placering af indstøbningsdele
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Boringer på land - Anvendt boreteknik
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Boringer på land - Ledelse af boreopgaver
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Boringer på land - Nivellering og afsætning
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Boringer på land - Udtagn. og beskr. af boreprøver
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Kabelarbejde - retablering af belægninger
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat.
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Kloakering - Ajorføring for TV-operatører
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Kloakering - i det åbne land
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
7 dage
Kloakering - Udskilleranlæg
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Kloakering - Strømpeforing af afløbsledninger
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Kloakering - Ajourføring for rørlæggere
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv.
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Kloakering - Ajourføring for kloakmestre
Info
28.10.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Kloakrørlægger
Info
04.11.2019
Klik her for flere datoer
35 dage
Kloakering - Arbejdsmiljø
Info
04.11.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning
Info
06.11.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Kloakering - Dræning af bygværker
Info
07.11.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser
Info
08.11.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv
Info
12.11.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer
Info
15.11.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Beton- blanding og udstøbning
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Bygningsreglementet - anvendelse
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Forskalling - intro til traditionel forskalling
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Slap armering - trin 1
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Slap armering - trin 2
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Systemforskalling - intro til systemforskalling
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
8 dage
Energi-/klimavejleder i byggebranchen
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Kloakering - Ajourføring for rørlæggere
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
7 dage
Kloakering - digital tegning af afløbsplaner
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Brolægning - mønsterbrolægning
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Anlægsarbejde - underlagsopbygning og komprimering
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Kloakering - anv. og lokal afledning af regnvand
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
4 dage
Kloakering - Pumpeanlæg mv.
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Kloakering - Projektering og dimensionering
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
14 dage
Kloakering - Afløbsplan for småhuse
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
6 dage
Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed
Info
18.11.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus
Info
19.11.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner
Info
22.11.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer
Info
27.11.2019
Klik her for flere datoer
16 dage
Vejen som arbejdsplads
Info
09.12.2019
Klik her for flere datoer
2 dage

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø