AMU Vest
Ico 16 Bygge

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Anlægsarbejde - underlagsopbygning og komprimering

Kontakt os venligst for nærmere oplysninger - Tel. 79 14 03 22 - Mail inst@amu-vest.dk

Anlægsarbejde - underlagsopbygning og komprimering

Info

Kursusnr.: 49298
Varighed: 3,0
Pris: kr. 378,00

Målgruppe

Uddannelsen står åben for alle personer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for fagområdet.

Formål

Du kan efter kurset udføre opgaver med udlægning og komprimering af udlagte grus- og stenmaterialer samt udføre komprimering af div. granitbelægninger. Du kan endvidere betjene og vedligeholde komprimeringsmateriel.

Indhold

Deltageren kan:- Udlægge og komprimere grus- og stenmaterialer efter gældende krav til korrekt komprimering. - Udvælge og betjene almindeligt forekommende komprimeringsmateriel (fx. pladevibrator, jordloppe, tromler m.m.) på en sikker og forsvarlig måde.- Betjene, passe og vedligeholde komprimeringsmateriel i forbindelse med udførelse af komprimeringsopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet.- Udføre opgaver vedr. den daglige drift, herunder medvirke til afmærkning og afspærring af arbejdsstedet samt den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdspladsen.- Foretage daglig og ugentlig pasning og vedligeholdelse af materiel i henhold til instruktionsbog.- Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø.

Anlægsarbejde - underlagsopbygning og komprimering

Kontakt os venligst for nærmere oplysninger - Tel. 79 14 03 22 - Mail inst@amu-vest.dk

Anlægsarbejde - underlagsopbygning og komprimering

Info

Kursusnr.: 49298
Varighed: 3,0
Pris: kr. 378,00

Målgruppe

Uddannelsen står åben for alle personer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for fagområdet.

Formål

Du kan efter kurset udføre opgaver med udlægning og komprimering af udlagte grus- og stenmaterialer samt udføre komprimering af div. granitbelægninger. Du kan endvidere betjene og vedligeholde komprimeringsmateriel.

Indhold

Deltageren kan:- Udlægge og komprimere grus- og stenmaterialer efter gældende krav til korrekt komprimering. - Udvælge og betjene almindeligt forekommende komprimeringsmateriel (fx. pladevibrator, jordloppe, tromler m.m.) på en sikker og forsvarlig måde.- Betjene, passe og vedligeholde komprimeringsmateriel i forbindelse med udførelse af komprimeringsopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet.- Udføre opgaver vedr. den daglige drift, herunder medvirke til afmærkning og afspærring af arbejdsstedet samt den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdspladsen.- Foretage daglig og ugentlig pasning og vedligeholdelse af materiel i henhold til instruktionsbog.- Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø.

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø