AMU Vest
Ico 16 Bygge

Bygge og anlæg

Fælles faglige kurser

Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning

Kontakt os venligst for nærmere oplysninger - Tel. 79 14 03 22 - Mail inst@amu-vest.dk

Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning

Info

Kursusnr.: 49317
Varighed: 5,0
Pris: kr. 620,00

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse som kabel- og ledningsarbejder.

Formål

Du kan efter kurset anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for kabel og ledningsområdet samt lokalisere alle former for forsyningsledninger. Du kan endvidere anvende digitale materialer og digital søgning, herunder i LER, i udførelsen af arbejdet.

Indhold

Deltageren kan: - Anvende viden om digitale tegningers opbygning og udformning samt koter til at læse en arbejdstegning med beskrivelse.- Anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for kabel og ledningsområdet som arbejdstegning.- Lokalisere alle former for forsyningsledninger, dels ud fra tegninger, der er udarbejdet af ledningsejerne, og dels ved brug af kabelsøgning, herunder prøvegravning. - Anvende digitale materialer og digital søgning, herunder i LER, i udførelsen af arbejdet.- Foretage opmåling af materialeforbrug samt planlægge arbejdet ved udførelse af et projekt.

Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning

Kontakt os venligst for nærmere oplysninger - Tel. 79 14 03 22 - Mail inst@amu-vest.dk

Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning

Info

Kursusnr.: 49317
Varighed: 5,0
Pris: kr. 620,00

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse som kabel- og ledningsarbejder.

Formål

Du kan efter kurset anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for kabel og ledningsområdet samt lokalisere alle former for forsyningsledninger. Du kan endvidere anvende digitale materialer og digital søgning, herunder i LER, i udførelsen af arbejdet.

Indhold

Deltageren kan: - Anvende viden om digitale tegningers opbygning og udformning samt koter til at læse en arbejdstegning med beskrivelse.- Anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for kabel og ledningsområdet som arbejdstegning.- Lokalisere alle former for forsyningsledninger, dels ud fra tegninger, der er udarbejdet af ledningsejerne, og dels ved brug af kabelsøgning, herunder prøvegravning. - Anvende digitale materialer og digital søgning, herunder i LER, i udførelsen af arbejdet.- Foretage opmåling af materialeforbrug samt planlægge arbejdet ved udførelse af et projekt.

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø