AMU Vest
Ico 16 Service

Service

Service

Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask

Kontakt os venligst for nærmere oplysninger - Tel. 79 14 03 22 - Mail inst@amu-vest.dk

Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask

Info

Kursusnr.: 45320
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte som i forbindelse med deres arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen arbejder med brændstoffer og smøremidler.

Formål

Deltagerne kan, som maskinførere, vurdere og udvælge brændstoffer og smøremidler til entreprenørmaskiner ud fra instruktionsbøgernes smøreskemaer og olieselskabernes produktoversigt og specifikationer.

Indhold

Deltagerne kan, som maskinførere, vurdere og udvælge brændstoffer og smøremidler til entreprenørmaskiner ud fra instruktionsbøgernes smøreskemaer og olieselskabernes produktoversigt og specifikationer.Deltagerne kan opsætte systemer for systematisk smøring, herunder logbog på maskinerne og kan udtage olieanalyser og vurdere den efterfølgende laboratorierapport med henblik på forebyggende vedligeholdelse.Deltagerne kan anvende produkter som motorolier, hydraulikolier, transmissionsolier og -fedter, herunder også vegetabilske olie- og fedtprodukter samt brændstoffer til entreprenørmaskiner, herunder miljødiesel og miljøbenzin ud fra viden om de forskellige produkters egenskaber og anvendelsesmuligheder.Deltagerne kan håndtere brændstoffer og smøremidler under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø samt det ydre miljø. Deltagerne kan bortskaffe produkterne i.h.t. gældende miljøregler, også i forbindelse med læk af olie.

Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask

Kontakt os venligst for nærmere oplysninger - Tel. 79 14 03 22 - Mail inst@amu-vest.dk

Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask

Info

Kursusnr.: 45320
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte som i forbindelse med deres arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen arbejder med brændstoffer og smøremidler.

Formål

Deltagerne kan, som maskinførere, vurdere og udvælge brændstoffer og smøremidler til entreprenørmaskiner ud fra instruktionsbøgernes smøreskemaer og olieselskabernes produktoversigt og specifikationer.

Indhold

Deltagerne kan, som maskinførere, vurdere og udvælge brændstoffer og smøremidler til entreprenørmaskiner ud fra instruktionsbøgernes smøreskemaer og olieselskabernes produktoversigt og specifikationer.Deltagerne kan opsætte systemer for systematisk smøring, herunder logbog på maskinerne og kan udtage olieanalyser og vurdere den efterfølgende laboratorierapport med henblik på forebyggende vedligeholdelse.Deltagerne kan anvende produkter som motorolier, hydraulikolier, transmissionsolier og -fedter, herunder også vegetabilske olie- og fedtprodukter samt brændstoffer til entreprenørmaskiner, herunder miljødiesel og miljøbenzin ud fra viden om de forskellige produkters egenskaber og anvendelsesmuligheder.Deltagerne kan håndtere brændstoffer og smøremidler under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø samt det ydre miljø. Deltagerne kan bortskaffe produkterne i.h.t. gældende miljøregler, også i forbindelse med læk af olie.

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø