Corona

Generelle retningslinjer omkring forebyggelse af COVID-19

Retningslinjerne bliver revideret løbende.

Ud over de punkter, der er nævnt i denne vejledning, skal du altid følge den konkrete vejledning og de anvisninger, du får fra skolens personale.

Retningslinjerne bliver desuden suppleret og uddybet af yderligere sundhedsmæssige forholdsregler og retningslinjer for de områder og situationer, som kræver det, fx ophold i skolens forskellige værksteder.

Krav om coronapas v. vaccine eller test

 • Alle skal møde med et gyldigt Coronapas på første kursusdag.*
 • Testresultatet kontrolleres af underviseren to gange om ugen. Alle skal til enhver tid kunne fremvise et gyldigt Coronapas.
*Ved et coronapas forståes:
 1. et negativt resultat af en covid-19-test, der ved PCR-test er højst 72 timer gammel og ved kviktest er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er taget.
 1. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 2. et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb for covid-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis,
 3. et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb for covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller
 4. fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Dokumentation efter pkt. 1-4 kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen skal fremgå navnet på indehaveren af coronapasset svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Du kan også læse nærmere på sundhedsstyrelsen hjemmeside www.sst.dk eller på www.coronasmitte.dk.

Rutinemæssig afspritning

Alle, der møder i skolens bygninger, skal følge de gældende retningslinjer.

Alle kursister og medarbejdere er forpligtet til, som det første ved ankomst til skolen, afspritte hænder. 

Vi opfordrer til håndvask

 • når hænderne er synligt snavsede
 • efter toiletbesøg
 • før og efter spisning
 • efter næsepudsning
 • efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde. Dæk generelt mund og næse, når du hoster eller nyser, og anvend et engangslommetørklæde eller dit ærme i stedet for din hånd
 • hver gang du har været ude i det fri og skal ind i skolens bygninger igen.

Der anvendes engangsmateriale som papirservietter, vaskeklude mv. i forbindelse med håndvask.

For at sikre konsekvent håndvask i løbet af dagen opfordre vi til at man vasker hænder i pauserne eller mellem hvis man har været i berøring med udstyr eller inventar som anvendes af andre.

Derudover skal alle undervisere vaske hænder eller bruge håndsprit, når de forlader undervisningslokalet og går ind i et nyt.

For at skåne huden er det ifølge Sundhedsstyrelsen vigtigt med skånsomme rutiner i forbindelse med håndvask.

Styrelsen anbefaler, at

 • hænderne vaskes i lunkent vand
 • hænderne gøres våde, før sæben påføres
 • sæben skylles helt af, så huden er fri for sæberester
 • hænderne duppes tørre efter vask.

De anbefaler også, at huden plejes og beskyttes efter håndvask, fx med en uparfumeret, fed håndcreme (40-70 %). Ønsker du at anvende håndcreme, skal du selv medbringe det.

Mad

Kantinen er åben for salg til både morgenmad, mellemmåltid og frokost efter gældende retningslinjer.

 • Hænder skal afsprittes inden man går i kantinen.
 • Mad og drikkevarer må ikke deles.

For at forebygge Corona-smitte begrænser vi muligheden for at samles og stå i kø i kantineområdet.

Rengøring

Fællesarealer og undervisningslokaler rengøres af AMU-Vests rengøringsselskab efter Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Derudover skal alle være med til at sikre, at følgende overholdes og efterleves:

 • Tastatur og mus ved computer og andre redskaber, der anvendes af flere, rengøres dagligt med specialklude.

Du må ikke komme på skolen, hvis …

 • Du er konstateret smittet med COVID-19. Du skal kontakte skolen (se næste afsnit), og du må først møde på skolen igen, 48 timer efter symptomerne er forsvundet. 
 • En person i din husstand er konstateret smittet med COVID-19 og derfor er isoleret i hjemmet.
 • Du har symptomer som fx hoste, feber, hovedpine, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejrtrækningsbesvær. Du skal først møde igen, 48 timer efter symptomerne er forsvundet. Opstår symptomerne, mens du er på skolen, skal du hurtigst muligt tage hjem og blive hjemme, indtil 48 timer efter symptomerne er forsvundet.

Hvordan forholder du dig som nærkontakt

Hvis du er 'nærkontakt' til en corona smittede henviser vi til sundhedsstyrelsens retningslinjer for nærkontakter. Du kan læse de opdaterede retningslinjer her: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter 

Kontakt skolen, hvis du er smittet med COVID-19

Hvis du konstateres smittet med COVID-19, har du pligt til at orientere dem, du har været i nær kontakt med, og som kan have været udsat for smitte. Du skal derudover kontakte kundeservice ved AMU-Vest på 79 14 03 22. Skolen orienterer dine nære kontakter i skoleregi, så de kan være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne. Dem, der bliver orienteret, kan finde supplerende information i Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter, men skal i øvrigt møde op på skolen som hidtil planlagt.

Det bemærkes, at der ikke er hjemmel i epidemiloven til at videregive helbredsoplysninger på navngivne personer. Reglerne om tavshedspligt gælder derfor også i denne situation. Det betyder, at skolen ikke må oplyse navne på kursister og medarbejdere, der er smittet med COVID-19, til dem, den smittede har været i kontakt med.