Corona

Genåbning 15. marts - delvist fremmøde igen

Efter udmeldingen om yderligere genåbning af landet, er vi glade for atter at byde nogle af vores elever og kursister tilbage til undervisning igen.

Du opfordres til at holde øje med din E-boks, hertil sender vi din indkaldelse eller besked om udskydelse af undervisning.

Bemærk især, at vi også heri beskriver de nye testkrav, vi er blevet pålagt:

Du skal testes for Covid-19, to gange om ugen

Om mandagen skal du møde ind med en ny test og igen midt i ugen alt efter længden på din uddannelse eller kursus. Denne procedure gælder i hele den periode du er på skolen. Din underviser kontrollerer dine test-resultater.

Såfremt du ikke kan fremvise en negativ test bliver du henvist til nærmeste testcenter. Hvis du ikke ønsker at vil lade dig teste fraskriver du dig muligheden for at følge undervisningen og får deraf fravær indtil du atter møder med dokumenteret negativ test.

Testen må ikke være ældre end 72 timer!

Tilmeld dig via vores hjemmeside eller kontakt vores kundeservice. Vi passer på hinanden, bruger mundbind og der er ekstra fokus på rengøring og afspritning, så undervisningen kan foregå så trygt som muligt.

Generelle retningslinjer omkring forebyggelse af COVID-19

Retningslinjerne bliver revideret løbende.

Ud over de punkter, der er nævnt i denne vejledning, skal du altid følge den konkrete vejledning og de anvisninger, du får fra skolens personale.

Retningslinjerne bliver desuden suppleret og uddybet af yderligere sundhedsmæssige forholdsregler og retningslinjer for de områder og situationer, som kræver det, fx ophold i skolens forskellige værksteder.

Vi har krav om mundbind

Du bedes medbringe mundbind eller visir, når du skal på kursus eller uddannelse ved AMU-Vest. Der er krav om at du bruger mundbind, når du færdes på Centret. Der kan også være krav om mundbind i undervisningen – i visse situationer.

Kravet om mundbind SKAL overholdes. Overtrædelser af kravet kan føre til bortvisning.

Rutinemæssig afspritning

Alle, der møder i skolens bygninger, skal følge de gældende retningslinjer.

Alle kursister og medarbejdere er forpligtet til, som det første ved ankomst til skolen, afspritte hænder. Efterfølgende går du direkte til det sted, hvor du skal følge dit kursus eller uddannelse

Du er forpligtet til at sørge for håndvask

 • når hænderne er synligt snavsede
 • efter toiletbesøg
 • før og efter spisning
 • efter næsepudsning
 • efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde. Dæk generelt mund og næse, når du hoster eller nyser, og anvend et engangslommetørklæde eller dit ærme i stedet for din hånd
 • hver gang du har været ude i det fri og skal ind i skolens bygninger igen.

Der anvendes engangsmateriale som papirservietter, vaskeklude mv. i forbindelse med håndvask.

For at sikre konsekvent håndvask i løbet af dagen opfordre vi til at man vasker hænder i pauserne eller mellem hvis man har været i berøring med udstyr eller inventar som anvendes af andre.

Derudover skal alle undervisere vaske hænder eller bruge håndsprit, når de forlader undervisningslokalet og går ind i et nyt.

For at skåne huden er det ifølge Sundhedsstyrelsen vigtigt med skånsomme rutiner i forbindelse med håndvask.

Styrelsen anbefaler, at

 • hænderne vaskes i lunkent vand
 • hænderne gøres våde, før sæben påføres
 • sæben skylles helt af, så huden er fri for sæberester
 • hænderne duppes tørre efter vask.

De anbefaler også, at huden plejes og beskyttes efter håndvask, fx med en uparfumeret, fed håndcreme (40-70 %). Ønsker du at anvende håndcreme, skal du selv medbringe det.

Afstand

 • Hold så vidt muligt altid 2 meters afstand til hinanden. Denne regel gælder også udendørs.
 • Ophold i fællesarealerne skal begrænses.
 • Større forsamlinger afholdes pt. ikke på AMU-Vest.
 • I undervisningssituationer, hvor afstanden midlertidigt kan komme under 2 m, f.eks. ved gruppeøvelser eller ved kørsel, skal du bruge mundbind eller visir.

Mad

Kantinen er åben for salg til både morgenmad, mellemmåltid og frokost efter gældende retningslinjer.

 • Hænder skal afsprittes inden man går i kantinen.
 • Mad og drikkevarer må ikke deles.

Vi har begrænset vareudbud / forplejning i kantinen

For at forebygge Corona-smitte begrænser vi muligheden for at samles og stå i kø i kantineområdet.

Udbud af varer begrænses til kolde retter.

  Rengøring

  Fællesarealer og undervisningslokaler rengøres af AMU-Vests rengøringsselskab efter Sundhedsstyrelsens anvisninger.

  Derudover skal alle være med til at sikre, at følgende overholdes og efterleves:

  • Tastatur og mus ved computer og andre redskaber, der anvendes af flere, rengøres dagligt med specialklude.
  • Skraldespande i klasselokalerne tømmes, inden de er helt fyldte.
  • EUD-elever opfordres til at benytte eget værktøj i det omfang det er muligt samt egne værnemidler. 

  Kursister bosiddende i udlandet (Course participants with residence outside of Denmark )

  Kursister der er bosiddende i udlandet skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er højst 48 timer gammel, senest ved ankomst på AMU-Vest. 

  Course participants with residence outside of denmark, must be able to submit a negative coronatest, No older than 48 hours and at latest by arrival at AMU-Vest. 

  Du må ikke komme på skolen, hvis …

  • Du er konstateret smittet med COVID-19. Du skal kontakte skolen (se næste afsnit), og du må først møde på skolen igen, 48 timer efter symptomerne er forsvundet. 
  • En person i din husstand er konstateret smittet med COVID-19 og derfor er isoleret i hjemmet.
  • Du har symptomer som fx hoste, feber, hovedpine, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejrtrækningsbesvær. Du skal først møde igen, 48 timer efter symptomerne er forsvundet. Opstår symptomerne, mens du er på skolen, skal du hurtigst muligt tage hjem og blive hjemme, indtil 48 timer efter symptomerne er forsvundet.

  Kontakt skolen, hvis du er smittet med COVID-19

  Hvis du konstateres smittet med COVID-19, har du pligt til at orientere dem, du har været i nær kontakt med, og som kan have været udsat for smitte. Du skal derudover kontakte kundeservice ved AMU-Vest på 79 14 03 22. Skolen orienterer dine nære kontakter i skoleregi, så de kan være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne. Dem, der bliver orienteret, kan finde supplerende information i Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter, men skal i øvrigt møde op på skolen som hidtil planlagt.

  Det bemærkes, at der ikke er hjemmel i epidemiloven til at videregive helbredsoplysninger på navngivne personer. Reglerne om tavshedspligt gælder derfor også i denne situation. Det betyder, at skolen ikke må oplyse navne på kursister og medarbejdere, der er smittet med COVID-19, til dem, den smittede har været i kontakt med.