Excel regneark

Få styr på dine regneark-kompetencer

Vi udbyder:

  • Præsentation af tal i regneark
  • Anvendelse af regneark til enkle beregninger
  • Design og automatisering af regneark
  • Anvendelse af pivot-tabeller

Præsentation af tal i regneark
Med dette AMU-kursus lærer du, at udvælge relevante data til præsentation. Afhængig af opgavens karakter vil du efter endt kursus have fået kendskab til, at anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling f.eks. i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

Anvendelse af regneark til enkle beregninger
Du lærer, at oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden lærer du også formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Design og automatisering af regneark
Du lærer, at arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Efter endt kursus vil du kunne automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

Anvendelse af pivot-tabeller
Du lærer, at analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller fx statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Efter endt kursus kan du præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer.

Kurser