GWO kurser

AMU-Vest er certificeret udbyder af træning inden for GWO-standarden. Se vores certificering HER

Alle vores kurser bliver udført af os eller i samarbejde med ekstern samarbejdspartner.

Disse kursuspakker indeholder:

 • Førstehjælp
 • Manual Handling
 • Fire Awareness
 • Working at Heights
 • Sea Survival

Som udgangspunkt skal du deltage i et GWO-kursus, hvis du i det daglige arbejder med vindmøller.

Valg af netop det kursus, du har behov for, afhænger af de specifikke opgaver, du har i din jobfunktion. Det er din arbejdsgivers ansvar, at sikre, at dig og dine kolleger alle sammen har den rette viden og de rette kompetencer til at udføre deres arbejde sikkert og forsvarligt.

Med GWOs standard i Basic Safety Training, er din virksomhed, med et kursus hos AMU-Vest sikret, at alle medarbejdere til fulde lever op til samtlige krav.

Dette kursus er en overbygning til ’Basic Safety Training’ og henvender sig til ansatte i vindindustrien, som arbejder inde i vindmøllen.

Du undervises i avancerede redningsteknikker i smalle, trange og svært tilgængelige steder inde i vindmøllen. Det kunne være oppe i nacellen tæt ved vingerne eller nede i hubben.

Kurset er opbygget af 4 moduler:

 • modul 1 - Hub Rescue
 • modul 2 - Nacelle Tower & Basement Rescue
 • modul 3 + 4 - Single Rescuer

På ART-kurserne bliver man specialiseret i at redde hinanden ud fra snævre og kringlede forhold, hvor situationen kan være, at personen er kommet til skade eller besvimet. Øvelserne foregår i vores egen specialfremstillede ”mock-up”, som ligner en vindmølle indvendigt samt vores udendørs vindmølle.

GWO Advanced Rescue Training modul 1 & 2 skal genopfriskes hver 2. år. Hos AMU-Vest tilbyder vi også et refresher-course i Advanced Rescue Training

Vi udbyder en del af vores Basic Safety Training kurser som enkeltstående kurser.

Working at Heights henvender sig til alle medarbejdere, der arbejder både onshore og offshore i højderne.

Gennem både teori og praktiske øvelser sikrer kurset, at deltagerne bliver i stand til:

 • at demonstrere viden om de farer og risici, der er forbundet med arbejde i højder, specifikt ved en WTG.
 • at forstå den gældende nationale lovgivning vedrørende arbejde i højder.
 • at vise korrekt identifikation af PPE, herunder identifikation af europæisk/global standardmærkning på fx seler, sikkerhedshjelm, sikkerhedsliner osv.
 • at vise viden og færdigheder, så deltagerne korrekt kan inspicere, servicere, opbevare og pakke relevant PPE, fx seletøj, støttestropper, falddæmper og udstyr til arbejdspositionering.
 • at vise korrekt brug af den relevante PPE, fx seletøj, støttestropper, falddæmpere og udstyr til arbejdspositionering. Herunder korrekt identifikation af ankerpunkter og korrekt adfærd på lejder.
 • at bruge evakueringsudstyr korrekt.
 • at vise hvordan man løser redningssituationer i en WTG og hvordan man effektivt bruger redningsudstyret.
Download relevante filer her