Lagerøkonomi

Du vil lære, at beregne relevante lagerøkonomiske nøgletal. Herunder dækningsgrad, omsætningshastighed og kapitalbehov.

Du vil opnå kompetencer til:

  • at beregne faste og variable omkostninger
  • at foretage optimale indkøbsstørrelser
  • at vurdere tilbud om rabat
  • at foretage ABC-analyser

Du vil desuden få kendskab til lagerets påvirkning af virksomhedens økonomi.

Kurset har en varighed af 5 dage.

Kurser