Totalinddækning hold 45

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for stilladsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan udføre korrekt afstivning og stabilisering af normalt forekommende stilladser, dels i ht. gældende regler og vejledninger, dels ud fra egen viden om praktisk stilladsstabilitet.
Deltagerne kan overholde krav til stilladsets stabilitet og forankring under opstilling og brug.

Fagnummer: 43605 Praktisk stilladsstabilitet Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.585,20

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for stilladsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved udførelse af arbejdsplanlægning, omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave, planlægning af opgavens praktiske udførelse, samt planlægning af afrigning af totalinddækning med plader.
Deltagerne kan medvirke ved montage af og nedtagning af totalinddækning af stilladser med plader, i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger, under iagttagelse af gældende regelsæt vedr. opstilling af stilladser og udføre opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold, der gælder for opstilling af stilladser.
Deltagerne kan overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, samt kan foretage evaluering af eget arbejde.

Fagnummer: 43597 Totalinddækning med plader Varighed 8 dage AMU-pris: DKK 992,00 Uden for målgruppe: DKK 5.980,80

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for stilladsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen medvirke ved udførelse af arbejdsplanlægning, omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave, planlægning af opgavens praktiske udførelse, samt planlægning af afrigning af totalinddækning med skinnebaserede systemer. Deltagerne kan i den forbindelse:
medvirke ved montage af og nedtagning af totalinddækning af stilladser med skinnebaserede systemer, i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger, under iagttagelse af gældende regelsæt vedr. opstilling af stilladser.
udføre opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold, der gælder for opstilling af stilladser.
overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, samt kan foretage evaluering af eget arbejde.

Fagnummer: 43607 Totalinddækning med skinnebaserede systemer Varighed 8 dage AMU-pris: DKK 992,00 Uden for målgruppe: DKK 5.980,80
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Kursuspris
AMU:
DKK 1.860,00
Uden for målgruppe:
DKK 11.532,00