Beregningskrævende stilladser - intro, trin 1

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Denne uddannelser retter sig alene mod personer, der har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver om at gennemføre Stilladsmontøruddannelsen og har opnået uddannelsesbevis for AMU-kurset: "Systemstillads - opstilling mv".

Beskrivelse: Deltageren kan medvirke ved opstilling af beregningskrævende stilladser højere end 3 meter under vejledning af en eller flere uddannede stilladsmontører.

Deltageren er bekendt med metoder til beregning af styrke og stabilitet for et stillads og til andre forhold af betydning, fx vejret.

Deltageren kan vurdere:
Hvilke risici, der er forbundet med montage af beregningskrævende stilladser.
Omfanget af etablering af sikker færden på og i nærheden af stillads.
Hvilke belastninger, som stilladset skal kunne klare, så der ikke opstår risiko for personskade eller nedstyrtning.
Hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal foretages inden arbejdet påbegyndes, herunder ansvarsfordeling, afspærring, skiltning m.m.
Hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal fortages i forhold til forbipasserende/tredje part.

Deltageren kan:
Arbejde sikkert og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.
Udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd ved opstilling og nedtagning af beregningskrævende stilladser, der følge gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Deltageren kan i arbejdet efterleve Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017, bilag 11 - Niveau 2.3, samt Bekendtgørelse nr. 1516 af 12/12/ 2010 om bygge- og anlægsarbejde, § 37, “Sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning”.

Fagnummer: 48750 Beregningskrævende stilladser - intro, trin 1 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 3.731,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.731,00