Beregningskrævende stilladser - inddæk, trin 2

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Denne uddannelser retter sig alene mod personer, der har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver om at gennemføre Stilladsmontøruddannelsen, har opnået uddannelsesbevis for AMU-kurset: Beregningskrævende stilladser - intro, trin 1.

Beskrivelse: Ved opstilling af beregningskrævende stilladser højere end 3 meter kan deltageren:
Medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig montage af alle former for teltoverdækninger og totalinddækninger.
Forstå og kontrollere specifikationerne for en påtænkt totalinddækning eller teltoverdækning, herunder styrke og stabilitetsberegninger.
Medvirke ved forsvarlig opstilling, ændring og nedtagning af totalinddækninger og teltoverdækninger, herunder foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning bl.a. ved brug af personlige værnemidler.

Deltagerne er bekendt med, hvordan totalinddækning og teltoverdækning kan påvirke stabiliteten for et stillads samt om andre forhold, der kan have betydning, fx vejret.

Deltagerne kan vurdere:
Hvilke risici, der er forbundet med montage af teltoverdækninger og totalinddækninger af beregningskrævende stilladser.
Omfanget af etablering af sikker færden på og i nærheden af over- og inddækninger.

Deltageren kan i arbejdet efterleve Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017, bilag 11 - Niveau 2.4, samt Bekendtgørelse nr. 1516 af 12/12/ 2010 om bygge- og anlægsarbejde, § 37, “Sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning”.

Fagnummer: 48758 Beregningskrævende stilladser - inddæk, trin 2 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 3.731,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.731,00