Inddækning 2-årige stilladsmontør

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til bygningsarbejdere og personer, der i deres jobfunktion anvender faldsikringsudstyr. Deltageren har kursusbevis fra uddannelsen 44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr eller har tilsvarende kompetence.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udarbejde en plan for evakuering af en faldsikret kollega.
Yde førstehjælp ved hængetrauma.
Anvende personligt faldsikringsudstyr.
Vælge egnet udstyr i en situation, hvor en faldsikret kollega inden for bygge-/anlæg og industri skal evakueres og reddes, ud fra kendskab til gældende lovgivning, herunder AT-vejledninger og EN-standarder.

Fagnummer: 46588 Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.991,60

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for stilladsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre korrekt og sikker forankring af alle former for stilladser ud fra statisk beregning og en generel forståelse for de fysiske påvirkninger, der giver udslag på stilladser.
Fastlægge nødvendig forankring af stilladser ud fra aktuelle belastninger.
Vurdere forankringsstabiliteten af stilladser i forhold til disse belastninger.

Fagnummer: 43595 Stilladsforankring Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.262,80

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for stilladsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved udførelse af arbejdsplanlægning, omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave, planlægning af opgavens praktiske udførelse, samt planlægning af afrigning af inddækning med plader.
Deltagerne kan medvirke ved montage af og nedtagning af inddækning af stilladser med plader i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger, under iagttagelse af gældende regelsæt vedr. opstilling af stilladser og udføre opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold, der gælder for opstilling af stilladser.
Deltagerne kan overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, samt kan foretage evaluering af eget arbejde.

Fagnummer: 43594 Stilladsinddækning med plader Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.660,20

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for stilladsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved udførelse af arbejdsplanlægning, omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave, planlægning af opgavens praktiske udførelse, samt planlægning af afrigning af inddækning med plastik og net.
Deltagerne kan medvirke ved montage af og nedtagning af inddækning af stilladser med plastik og net i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger, samt udføre opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold, der gælder for opstilling af stilladser.
Deltagerne kan overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, samt kan foretage evaluering af eget arbejde.

Fagnummer: 43599 Stilladsinddækning med plastik og net Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.380,30

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for stilladsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved udførelse af arbejdsplanlægning, omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave, planlægning af opgavens praktiske udførelse, samt planlægning af afrigning af inddækning med skinnebaserede systemer.
Deltagerne kan medvirke ved montage af og nedtagning af inddækning med skinnebaserede systemer i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger, samt udføre opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold, der gælder for opstilling af stilladser.
Deltagerne kan overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, samt kan foretage evaluering af eget arbejde.

Fagnummer: 43608 Stilladsinddækning med skinnebaserede systemer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.660,20
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Kursuspris
AMU:
DKK 1.498,00
Uden for målgruppe:
DKK 9.955,10