Præsentation & layout

Skal du arbejde med digital præsentation?

AMU-Vest har kurset til dig der skal arbejde med digital billedbehandling! Lær at anvende digitale billeder i forbindelse med billeddokumentation i dit arbejde.

Læs mere om vores kurser nedenfor.

Anvendelse af præsentationsprogrammer  
Du lærer, at fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 
Efter endt kursus kan du anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og du kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion
Du lærer på et grundlæggende niveau, at anvende digitale kameraer og scannere ved udførelsen af arbejdsopgaver, der benytter digitale billeder som hjælpemiddel.
Du lærer også, korrekt at sikre billedfremstilling til brug for opgaver såsom sagsdokumentation, teknisk dokumentation, billed- og dokumentarkivering såsom medarbejderkartotek, præsentationsmateriale til salg, hjemmeside og produktblade, instruktion og undervisning samt e-handel.
Derefter vil du kunne overføre billeder til andre digitale medier samt skelne mellem de forskellige filformater, som billederne lagres i.  

DeskTop Publishing i virksomheden  
På dette kursus lærer du, at opstille virksomhedens brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtp-program. Du lærer, at vurdere, hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave.
Derefter vil du kunne arbejde helhedsorienteret fra skitse til færdigt produkt.
Kurser
2 kurser er skjult - tryk her for at vise dem