Tekstbehandling & grafik

Har du styr på tekstbehandling?

Standardisering af dokumenter, typografier, formatering, tegneværktøjer og redigeringsfaciliteter! Lyder det som volapyk?

Tag et tekstbehandlingskursus hos AMU Vest og styrk bla. dine word kompetencer.

Læs mere om vores kurser nedenfor.

Standardisering af virksomhedens dokumenter
På dette kursus lærer, du at oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede.
Du opnår kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt.

Opstillinger og layout i tekst
Du lærer, at anvende tekstbehandlingsprogrammets opstillingsmuligheder, herunder tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer til at fremstille virksomhedens dokumenter som fx mødeindkaldelser, referater og produktblade. I den forbindelse vil du også lære, at vurdere hvilke af disse værktøjer, der egner sig bedst til en given opgave.
 
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Med dette kursus vil du lære, at benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere lærer du, at definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. 

Ved hjælp af programmets tabelfunktion lærer du, at oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.

Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
Du vil lære, inden for rammerne af tekstbehandlingsprogrammets muligheder, at indsætte, placere og bearbejde billeder til fx opslag, produktblade eller dokumentation samt indsætte og redigere programmets grafiske objekter, herunder fx tekstbokse, figurer og diagrammer.
Endvidere lærer du, at anvende programmets tegneværktøjer til fx oprettelse, formatering, rotation, spejlvending og gruppering af objekter.

Oprette brugerflader og udskrifter i database
På dette AMU kursus vil du lære, at udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. Du lærer, at integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling.
Efter endt kursus kan du udforme brugerfladen så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation.

Kurser
2 kurser er skjult - tryk her for at vise dem