Vejgodschauffør (EUD)

Jobbet som godschauffør

Jobbet som godschauffør er et afvekslende arbejde med mange forskellige transportopgaver. Du har ansvaret for at overholde leveringstiden, du arbejder selvstændigt og er ofte alene i mange timer på landevejen. Når du kommer frem til kunden, er du den, der yder den gode service. Du kan både køre med gods i Danmark eller køre til udlandet. Du kan blive ansat i et transportfirma eller starte som selvstændig. Du kan også læse videre til fx transportlogistiker.

Som faglært godschauffør kan du køre lastbil med påhængskøretøj på en trafiksikker, energi- og miljørigtig måde. Du behandler transportdokumenter, håndterer stykgods, vurderer vægtfordeling, sørger for lastsikring. Du kan udarbejde rute- og læsseplaner og arbejde med transport af temperaturfølsomt gods, håndtere lastbilmonteret kran og yde en god kundeservice.

Efter endt uddannelse har du kørekort til lastbil (kategori C) og vogntog (kategori C/E), samt certifikat til gaffeltruck, lastbilmonteret kran og til transport af farligt gods (ADR).

Uddannelsens opbygning afhænger af din alder og eventuelle tidligere arbejdserfaring.

Hos AMU-Vest kan du afslutte uddannelsens hovedforløb med specialet som godschauffør

Hovedforløbet er opdelt i 2-6 skoleperioder. Du skal normalt have en uddannelsesaftale med en virksomhed for at starte på hovedforløbet. I mellem skoleperioderne er du i praktikforløb i virksomheden.
Fra 1. juli 2017 ser uddannelsen sådan ud:
Under hovedforløbet kan du afslutte uddannelsen som chauffør med speciale (trin 1) eller som kørselsdisponent (trin 2.)

  • Trin 1. Chauffør med speciale som enten godschauffør, flyttechauffør, renovationschauffør, eller tankbilchauffør 
  • Trin 2. Kørselsdisponent er overbygningen på trin 1 og du lærer bl.a. at stå for driften i et transportfirma

Eksempel på opbygning af uddannelsen

Se eksempel på uddannelsens opbygning her: Vejgodstransportuddannelsen

Hvis du er over 25 år og har erfaring fra arbejde i branchen eller har en anden uddannelse, kan dit uddannelsesforløb afkortes.
Du skal derfor starte med at få en RKV, realkompetencevurdering, der bruges som udgangspunkt for din uddannelsesplan.

GF1, 20 uger - Grundforløb

Indgangen Teknologi, byggeri og transport kan du tage på Rybners eller en anden skole der udbyder GF1. Der er normalt optag i januar og august måned.

GF2, 20 uger - Grundforløb

Starter i samarbejde med AMU-Vest på Rybners, normalt i januar og august måned. En del af fagene er fælles for lager, transport og havneterminaluddannelserne.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed kan du starte direkte på virksomheden. Her er der også mulighed for at starte i en mesterlæreaftale.

Du skal selv finde en praktikplads inden start på hovedforløbet og opfylde overgangskravene.

Der er ikke skolepraktik på uddannelsen.

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

Læs mere om uddannelsen på Vejgodstransportuddannelsen | UddannelsesGuiden
Du kan også få mere information uddannelsen via TURs faktablad Godschauffør
 
Kurser
Hent en brochure her!