Godt at vide

For at alle kan få et kursus og et behageligt ophold på AMU-Vest, skal vore sikkerhedsforskrifter og retningslinjer overholdes.

Mandag – fredag kl. 08.00 - 15.24.
AMU-Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjeg Ø.

Mødetiden på erhvervsuddannelserne følger ofte mødetiden på AMU-kurserne, så derfor hold øje med dit indkaldelsesbrev eller tal med din kontaktlærer på erhvervsuddannelsen.

P-pladser ved hovedindgangen på Spangsbjerg Møllevej 304-306, samt ved indgangen på Ravnevej 9.

Handicap- og gæsteparkering bedes friholdt til rette formål.

Linie 14 og 16 kører til AMU-Vest. Derudover anbefaler vi, at du kontrollerer din rejse på www.rejseplanen.dk.
Der kan stilles garderobeskab til rådighed. Medbring selv hængelås, hvis du ønsker skabet låst. Centret yder ikke erstatning ved tyveri.
Såfremt det er nødvendigt at benytte sikkerhedstøj/sko på kurset, skal du selv medbringe dette.
Sygdom skal meddeles til AMU-Vest på tlf.: 79 14 03 22 inden kl. 09.00, samt til din A-kasse og arbejdsgiver (såfremt du får løn fra denne i forbindelse med kursusdeltagelsen).
Der udstedes kursusbevis for bestået kursus. Kursusbeviserne bliver sendt via E-boks. 
Elite_smiley

Kantinen tilbyder dagligt stort og velassorteret sortiment. Vi modtager gerne kontant betalinger og der kan også anvendes dankort i kantinen, vi tilbyder selvfølgelig trådløs betaling. Der er venlig selvbetjening. Vi beder dig stille det brugte service på plads.
Køleskab til medbragt mad og drikke findes til fri afbenyttelse i kantinen.


Nyhed: Ved fremvisning af check-in på AMU-Vest via facebook giver vi et gratis rundstykke samt en kop kaffe i tidsrummet 07.30 – 08.00 på din 1. kursusdag.

Klik her for kontrolrapport.
Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler og der er følgende retningslinjer for kursister på centret:

 • Vi har en nul-tolerance over for alkohol og euforiserende stoffer.
 • Der kan blive gennemført tests for alkohol og euforiserende stoffer.
 • Der kan forekomme uanmeldt politikontrol med narkohund.

Eleven/kursisten vil blive bortvist, hvis det konstateres, at denne er påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol. Bortvisning vil ligeledes forekomme ved indtagelse, besiddelse, salg eller videregivelse af enhver form for euforiserende stoffer. Ved bortvisning på grund af salg af euforiserende stoffer, vil politiet blive orienteret, ligesom fund af stoffer ved narkohund håndteres af politiet. 

Centret har jævnfør lov om røgfrie miljøer indført røgfri skoletid. Det betyder, at man ikke må ryge i undervisningstiden, altså fra man møder til man har fri – hverken på eller uden for centret.
Er du testet ordblind skal du sørge for at blive medlem af Nota (E17) for, at få adgang til undervisningsmaterialet. Du kan melde dig ind her: https://nota.dk/om-nota/bliv-medlem 
For beskæftigede søges VEU-godtgørelse på voksenuddannelse.dk af arbejdsgiveren. Bemærk frister for udfyldelse af VEU-ansøgning.
For at kunne få tilskud til overnatning, skal følgende kriterier være opfyldt:
 • Du bor mere end 60 km. fra skolen
 • Hvis du har en højere videregående uddannelse, forudsættes det at du ikke har brugt denne indenfor de seneste 5 år og derved også er berettiget til VEU-godtgørelse.
 
Booking af overnatning
 • Du eller din arbejdsgiver skal selv sørge for at booke overnatning og betale herfor. HUSK at gemme kvitteringen, da denne skal bruges ved ansøgning om refusion, se under Tilskud til overnatning. 
 
Overnatningsmuligheder i Esbjerg 
AMU-Vest har indgået samarbejde med følgende 3 steder, hvor det er muligt at booke et værelse med morgenmad til ca. 550 kr. pr. nat. Der kan forekomme et mindre beløb til egenbetaling, alt afhængig af værelsestype eller overnatningssted.

 • Danhostel Esbjerg, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg
 
Gå til www.7512.dk 
 
Tryk på Onlinebooking/Betaling oppe i højre hjørne > Vælg ankomst og afrejsedato > Vælg økonomiværelse, tryk derefter på ”book nu” > Sæt kryds i sengelinned + håndklæde og morgenmad > Tryk derefter fortsæt til kundeoplysninger.
I kuponfeltet under det samlede beløb skrives rabatkoden
AMU550 = Økonomiværelse med bad og toilet på gangen. Pris Kr. 550 - Opholdet er inkl. morgenmad
AMU750 = Comfortværelse med eget bad og toilet. Pris Kr. 750 - Opholdet er inkl. morgenmad
Indtast konto oplysninger og godkend
Bekræftelsen kommer på den indtastede mail
 
 • Cabinn Esbjerg, Skolegade 14, 6700 Esbjerg
 
Gå ind på https://www.cabinn.com/hoteller 
 
Vælg Esbjerg under hotel > Angiv datoer > Angiv antal værelser og antal personer > Indtast booking kode: AMUVKURSIST > Søg værelse
 
Når du trykker på ”søg værelse”, kan du se din pris.
 
Vælg værelse og eventuelle tilvalg (morgenmad, parkering mv.) Udfyld herefter gæsteinformationer og vælg betalingsmåde. Til sidst skal du acceptere handelsbetingelserne og herfra kan du trykke på ”gennemfør reservation”.

 • Hermitage, Søvej 2, 6700 Esbjerg
 
Booking foregår enten via mail til hermitagemail@rybners.dk eller pr. telefon til 7512 6464. Tilkendegiv venligst at der er tale om booking til en AMU-Vest kursist.

Pris pr. overnatning kr. 650. Opholdet er inkl. morgen- og aftensmad.

Faktura fremsendes efter endt ophold.
 
Du er også velkommen til selv at finde et andet sted at overnatte.
 
Tilskud til overnatning
 • Du kan få et tilskud på kr. 550,- pr. overnatning. Refusionen udbetales til din eller din arbejdsgivers NemKonto.
 • Hvis du selv har booket og betalt overnatning, udfyld da venligst denne blanket:
Blanket til tilskud
 
 • Hvis din arbejdsgiver har booket og betalt overnatning, udfyld da venligst denne blanket:
Arbejdsgiverbetalt blanket
 
Bemærk venligst at blanketten skal være hos i hænde senest 4 uger efter sidste kursusdag ellers bortfalder retten til tilskud.
Deltagelse via 6 ugers jobrettet via a-kassen
Kontakt Kundeservice på tlf. 79140322 eller via mail kundeservice@amu-vest.dk.
Tilkendegiv venligst via blanketten AR237, at du ønsker overnatning.
 
Deltagelse via jobcentret eller kommunen
Kontakt Kundeservice på tlf. 79140322 eller via mail kundeservice@amu-vest.dk.
Jobcentret eller kommunen skal bekræfte til Kundeservice at de bevilliger overnatning.

For de fleste AMU kurser er der en deltagerbetaling. Betalingen afhænger af om deltageren er i AMU-målgruppen, som omfatter deltagere, der ikke har uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau.

I 2023 er deltagerbetalingen, for AMU-målgruppen, på de fleste kurser 134,00 kr. pr. dag, på enkelte kurser er den dog 192,00 kr. pr. dag. Der kan være et tillæg på op til 700 kroner pr. uge, hvis kurset tilrettelægges under særlige forhold. For kursister i AMU målgruppen, kan der eventuelt også søges om løntabsgodtgørelse, VEU, under kurset.

Personer med en videregående uddannelse kan også deltage i AMU, men de skal betale fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling. Den samme betaling gælder, når jobcentre bevilger og køber kurser til ledige.

For begge målgrupper kan der være ekstra udgifter til prøver, beviser, lægeattest m.m.

AMU Vest tilbyder også IDV kurser, altså virksomhedstilrettede kurser, der ikke er omfattet af AMU lovgivningen. Kontakt os for at få aktuelle priser på disse kurser.

Målgrupper og adgangskrav

Økonomi under AMU kurser

Vær opmærksom på, at du som ledig eller elev uden uddannelsesaftale, kun er dækket af skolens forsikring i skolens værksteder/ øvelsesområder, hvor undervisningen foregår under arbejdspladslignende forhold.
Skolens forsikring dækker alene medens undervisningen foregår og ikke f.eks. i pauser, uanset hvor man befinder sig.

Framelding

Ved en deltagers framelding senere end en uge før uddannelsens første dag betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende 1.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Udeblivelse

Ved en tilmeldt deltagers udeblivelse fra uddannelsens første dag betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Fritagelse

Dokumenterer arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages denne for betaling.

Det er din egen forsikring, der må dække skader og ulykker alle andre steder og tidspunkter end nævnt ovenfor.
Eksempelvis skal din egen forsikring træde til ved hændelser i skolens teorilokaler, motionsrum, gange, trapper, kantine og udenoms arealer.

Reglerne er indviklede, så det er vigtigt, at du er godt forsikret, når du starter på kursus eller uddannelse.

Du er altid velkommen til at kontakte vores medarbejdere i kundeservice på 7914 0322 eller via mail til kundeservice@amu-vest.dk for yderligere information.

Støtteregler for deltagelse på AMU-kurser.

 • VEU-godtgørelsen udgør 100% af højeste dagpengesats.
 • Fuld egenbetaling for personer der i forvejen har en kortere/videregående uddannelse.
 • Befordringstilskuddet udgør 1,00 kr. pr. km. - udover 24 km. dagligt. Samlede tilskud under 34 kr. udbetales ikke.
 • Tilskud til indkvartering udgør indtil 500 kr. for hver overnatning.

Kræver du bor mere end 60 km. fra skolen.

Beskæftigede kan søge VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse på AMU-kurser.

Virksomheden kan derudover trække på områdets uddannelsesfond.