Godt at vide

For at alle kan få et kursus og et behageligt ophold på AMU-Vest, skal vore sikkerhedsforskrifter og retningslinjer overholdes.

Mandag – fredag kl. 08.00 - 15.24.
AMU-Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjeg Ø.

Mødetiden på erhvervsuddannelserne følger ofte mødetiden på AMU-kurserne, så derfor hold øje med dit indkaldelsesbrev eller tal med din kontaktlærer på erhvervsuddannelsen.

P-pladser ved hovedindgangen på Spangsbjerg Møllevej 304-306, samt ved indgangen på Ravnevej 9.

Handicap- og gæsteparkering bedes friholdt til rette formål.

Linie 14 og 16 kører til AMU-Vest. Derudover anbefaler vi, at du kontrollerer din rejse på www.rejseplanen.dk.
Der kan stilles garderobeskab til rådighed. Medbring selv hængelås, hvis du ønsker skabet låst. Centret yder ikke erstatning ved tyveri.
Såfremt det er nødvendigt at benytte sikkerhedstøj/sko på kurset, skal du selv medbringe dette.
Sygdom skal meddeles til AMU-Vest på tlf.: 79 14 03 22 inden kl. 09.00, samt til din A-kasse og arbejdsgiver (såfremt du får løn fra denne i forbindelse med kursusdeltagelsen).
Der udstedes kursusbevis for bestået kursus. Kursusbeviserne bliver sendt via E-boks. 
Elite_smiley

Kantinen tilbyder dagligt stort og velassorteret sortiment. Vi modtager gerne kontant betalinger og der kan også anvendes dankort i kantinen, vi tilbyder selvfølgelig trådløs betaling. Der er venlig selvbetjening. Vi beder dig stille det brugte service på plads.
Køleskab til medbragt mad og drikke findes til fri afbenyttelse i kantinen.


Nyhed: Ved fremvisning af check-in på AMU-Vest via facebook giver vi et gratis rundstykke samt en kop kaffe i tidsrummet 07.30 – 08.00 på din 1. kursusdag.

Klik her for kontrolrapport.
Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler og der er følgende retningslinjer for kursister på centret:

 • Vi har en nul-tolerance over for alkohol og euforiserende stoffer.
 • Der kan blive gennemført tests for alkohol og euforiserende stoffer.
 • Der kan forekomme uanmeldt politikontrol med narkohund.

Eleven/kursisten vil blive bortvist, hvis det konstateres, at denne er påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol. Bortvisning vil ligeledes forekomme ved indtagelse, besiddelse, salg eller videregivelse af enhver form for euforiserende stoffer. Ved bortvisning på grund af salg af euforiserende stoffer, vil politiet blive orienteret, ligesom fund af stoffer ved narkohund håndteres af politiet. 

Centret har jævnfør lov om røgfrie miljøer indført røgfri skoletid. Det betyder, at man ikke må ryge i undervisningstiden, altså fra man møder til man har fri – hverken på eller uden for centret.
Er du testet ordblind skal du sørge for at blive medlem af Nota (E17) for, at få adgang til undervisningsmaterialet. Du kan melde dig ind her: https://nota.dk/om-nota/bliv-medlem 
For beskæftigede søges VEU-godtgørelse på voksenuddannelse.dk af arbejdsgiveren. Bemærk frister for udfyldelse af VEU-ansøgning.
Hvis du bor mere end 60 km. fra skolen, kan der søges om tilskud til logi. 

Ønskes indkvartering skal man ringe til Kundeservice på 7914 0322.

Vær opmærksom på, at dit foretrukne indkvarteringssted kan være optaget helt eller selvist i perioden. I så fald bliver du indkvarteret andet steds i hele periode. Indkvarteringsstedet fremgår af hotelrekvisitionen, som du modtager senere. Det er ikke muligt at ændre hotel, når først man er anvist et indkvarteringssted.

Hermitage 
Søvej 2, 6700 Esbjerg, tlf. 7512 6464
Ankomst inden kl.23.00. Søndag dog kun mellem kl.19.00-23.00. 

Ligger i naturskønt område ved Vognsbølparken. Alle værelser er funktionelt indrettet og udstyret med eget bad og toilet, TV og gratis trådløst internet. Der er røgfrit miljø på alle værelser og fællesfaciliteter. Der er gratis kaffe og te i restauranten indtil kl.22.30 og i opholdsrummet er der mulighed for en række gratis aktiviteter. Opholdet er inkluderet morgenbuffet og aftensmad. Der er en egenbetaling på 100,00 kr. pr. nat, som bliver opkrævet ved check-in. Deltager man via JOBPLAN er der ingen egenbetaling. 

Der kan forekomme egenbetaling på 50-100 kr..

Hotel Cabinn  
Skolegade 14, 6700 Esbjerg, tlf. 7518 1600

Døgnåbent

Indkvartering er i enkeltværelse inkl. morgenmad. Udgiften til frokost og aftensmad afholder kursisten. Deltager man via JOBPLAN er opholdet inkl. morgenmad og aftensmad. Cabinn ligger centralt placeret i Esbjerg midtby kun 50 m. fra gågaden, tæt på havnen og grønne områder. Midtbyen tilbyder bl.a. masser af caféliv, barer m.v.. Endvidere ligger Fitness World tæt på hotellet, og gæster ved Cabinn får her rabat - Spørg i receptionen. I fællesområderne forefindes billard, bordfodbold, dart samt TV. Der er direkte budforbindelse 20 m fra hotellet direkte til AMU-Vest.

Der kan forekomme egenbetaling på 30-45 kr. ved bookning under 4 nætter.

Kundeservice laver reservationen. De skal kontaktes på 7914 0322 eller mail til kundeservice@amu-vest.dk. Mailen skal indeholde:
 • Navn
 • Kursusnavn samt datoer
 • Hvilken dag du ønsker at ankomme.  
Bekræftelsen bliver sendt via e-boks og skal fremvises ved check in.

 • Du er selv ansvarlig for at afmelde indkvarteringen, såfremt du ikke benytter det. Udeblivelse uden afmeldelse, kommer  du selv til at afholde udgifterne. 
 • Du er ikke indkvarteret i weekender (fra fredag aften til søndag morgen).
 • Du er forpligtet til hver uge at tømme værelset for dine ejendele om morgenen på hjemrejsedagen. 
 • Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte AMU-Vest på 7914 0322.

Download ’Esbjerg Live’ i App Store eller Google Play eller brug links herunder.

Støtteregler for deltagelse på AMU-kurser.

 • VEU-godtgørelsen udgør 100% af højeste dagpengesats.
 • Fuld egenbetaling for personer der i forvejen har en kortere/videregående uddannelse.
 • Befordringstilskuddet udgør 1,00 kr. pr. km. - udover 24 km. dagligt. Samlede tilskud under 34 kr. udbetales ikke.
 • Tilskud til indkvartering udgør indtil 500 kr. for hver overnatning.

Kræver du bor mere end 60 km. fra skolen.

Beskæftigede kan søge VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse på AMU-kurser.

Virksomheden kan derudover trække på områdets uddannelsesfond.

For de fleste AMU kurser er der en deltagerbetaling. Betalingen afhænger af om deltageren er i AMU-målgruppen, som omfatter deltagere, der ikke har uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau.

I 2022 er deltagerbetalingen, for AMU-målgruppen, på de fleste kurser 128,00 kr. pr. dag, på enkelte kurser er den dog 192,00 kr. pr. dag. Der kan være et tillæg på op til 700 kroner pr. uge, hvis kurset tilrettelægges under særlige forhold. For kursister i AMU målgruppen, kan der eventuelt også søges om løntabsgodtgørelse, VEU, under kurset.

Personer med en videregående uddannelse kan også deltage i AMU, men de skal betale fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling. Den samme betaling gælder, når jobcentre bevilger og køber kurser til ledige.

For begge målgrupper kan der være ekstra udgifter til prøver, beviser, lægeattest m.m.

AMU Vest tilbyder også IDV kurser, altså virksomhedstilrettede kurser, der ikke er omfattet af AMU lovgivningen. Kontakt os for at få aktuelle priser på disse kurser.

Målgrupper og adgangskrav

Økonomi under AMU kurser

Framelding

Ved en deltagers framelding senere end en uge før uddannelsens første dag betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende 1.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Udeblivelse

Ved en tilmeldt deltagers udeblivelse fra uddannelsens første dag betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Fritagelse

Dokumenterer arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages denne for betaling.

Vær opmærksom på, at du som ledig eller elev uden uddannelsesaftale, kun er dækket af skolens forsikring i skolens værksteder/ øvelsesområder, hvor undervisningen foregår under arbejdspladslignende forhold.
Skolens forsikring dækker alene medens undervisningen foregår og ikke f.eks. i pauser, uanset hvor man befinder sig.

Det er din egen forsikring, der må dække skader og ulykker alle andre steder og tidspunkter end nævnt ovenfor.
Eksempelvis skal din egen forsikring træde til ved hændelser i skolens teorilokaler, motionsrum, gange, trapper, kantine og udenoms arealer.

Reglerne er indviklede, så det er vigtigt, at du er godt forsikret, når du starter på kursus eller uddannelse.

Du er altid velkommen til at kontakte vores medarbejdere i kundeservice på 7914 0322 eller via mail til kundeservice@amu-vest.dk for yderligere information.