Generel information

Om AMU-Vest

AMU-Vest tilbyder både erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), samt den 2-årige brancheuddannelse som stilladsmontør. AMU-Vest er Vestjyllands førende center for voksen- og efteruddannelse og en af vore vigtigste opgaver er at sikre en bred vifte af uddannelsestilbud tilpasset det lokale erhvervsliv.

Vi har udviklet vore kursusformer, så de i endnu højere grad matcher erhvervslivets behov for fleksible og individuelt tilpassede løsninger på et højt fagligt niveau. Med den øgede fleksibilitet i kursusformerne er vi rustet til at leve op til de krav, virksomhederne stiller til os.

Hos os vil dine medarbejdere opleve et miljø, der er præget af dygtige formidlere, en høj grad af deltagerindflydelse, åbne kommunikationsveje og enestående muligheder for at udveksle viden og etablere faglige og sociale netværk med andre elever og kursister.

Derfor er AMU-Vest med til at styrke erhvervslivet, hver gang en kursist forlader centret.

AMU-Vests mission er:

AMU-Vest er en erhvervsskole med hovedfokus på kursusaktivitet for kortuddannede voksne.

Visionen for AMU-Vest er:

AMU-Vest vil

 • sikre kortuddannedes kvalifikationer, så de via kompetenceudvikling kan fastholde og udbygge deres tilknytning til arbejdsmarkedet

 samt 

 • sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft

Fokusområder

AMU-Vest arbejder med sikkerhed og miljø som et markant og højtprioriteret indsatsområde. Det handler for os om, at vi som leverandør til brancher med fokus på sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø, skal sætte en høj standard og bidrage til at nuværende og kommende medarbejdere understøtter en sådan sikkerhedskultur. Der arbejdes kontinuerligt med denne proces.

AMU-Vest vil som institution afspejle en typisk arbejdspladskultur: Vi har et voksenmiljø, hvor vore forskelligartede brancheområder skal ligne det, man som medarbejder møder på en arbejdsplads. Derfor er dét, at skabe praksisnær læring i øjenhøjde vores erklærede mål. Det er et klart indsatsområde at fastholde et bredt og varieret udbud af kurser, som afspejler det arbejdsmarked, vi betjener.

Som repræsentant for voksen- og efteruddannelsessystemet vil AMU-Vest være ambassadør for, at både unge og voksne opnår de bedste muligheder for at dygtiggøre sig ved hjælp af efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det er således også et fokusområde for AMU-Vest at påvirke den løbende debat om, hvordan vi former og udvikler arbejdsmarkedet og arbejdsstyrken bedst muligt til gavn for områdets virksomheder såvel som den enkelte. AMU-Vest vil fortsat være proaktive medspillere for arbejdsmarkedets parter.

Vi tilbyder erhvervsuddannelse (EUD) inden for fagområderne:

 • Anlægsstruktør og bygningsstruktør
 • Havne- og terminalarbejder
 • Overfladebehandler
 • Serviceassistent og Rengøringsteknikker

Ligeledes tilbyder vi arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) bl.a. inden for:

 • Stilladsbygning
 • Højderedning
 • Sikkerhed
 • Bygge- og anlægsområdet – med særlig vægt på kloakering
 • Overfladebehandling
 • Rengøring og service
 • Kran og transport
 • Lager og logistik
 • Personlig udvikling
Filer