Kompetencemidler

Fondsmidler kursister

Uddannelsesfonde - Få støtte til efteruddannelse på AMU

I overenskomsterne er der oprettet fonde på flere fagområder. Fondene finansieres af virksomhederne, der indbetaler til fondene. Støtten til dine kurser er så at sige betalt på forhånd og er lige til at søge.

Søg fonde om tilskud til efteruddannelse på AMU-Kurser

Hvis du arbejder under en overenskomst, som indbetaler til en kompetenceudviklingsfond, har du mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelse med tilskud fra fonden, når visse regler om beskæftigelse og uddannelsesgrad er overholdt.

Dækning

Der er forskel på, hvor meget der dækkes. På nogle områder dækkes både deltagergebyr og helt op til 85 % af din normale løn.

AMU-kurser

Der er også forskel på hvilke AMU-kurser der dækkes. Nogle fonde yder støtte til bestemte kurser, medens andre fonde har valgt at dække alle AMU-kurser.

Du kan søge i jeres organisations fonde.

Se mere på Industriens Kompetence Udviklings Fond (IKUF). Her finder du blandt andet en oversigt (positivliste) over AMU-kurser, der kan søges støtte til.

Fondsmidler virksomheder.

Har din virksomhed fokus på at have opkvalificerede medarbejdere?
Du kan få økonomisk tilskud til efteruddannelse/opkvalificering af dine medarbejdere.

2 vigtige spørgsmål som virksomheden bør reflektere over/undersøge:

  • Bruger din virksomhed ufaglært arbejdskraft?
  • Gør din virksomhed brug af kompetencefondsmidler, eller indbetaler du blot til kompetencefonde uden at bruge dine muligheder for økonomisk tilskud til opkvalificering af dine medarbejdere?
Se mere på PensionDanmark.

Mange virksomheder kontakter os for at få kompetent vejledning om, hvordan de kan bruge kompetencefondsmidler til efteruddannelse af deres medarbejdere.
Du kan få lavet kompetenceafklaring af dine medarbejdere i forbindelse med uddannelse.

Lad os hjælpe dig og din virksomhed, så I kan opnå de økonomiske fordele fra kompetencefondene. Kontakt vores Full Service Koordinator på telefon 7914 0315 eller læs mere her.