Totalinddækning med plastik

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
43598 - Totalinddækning med plastik

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for stilladsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved udførelse af arbejdsplanlægning, omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave, planlægning af opgavens praktiske udførelse, samt planlægning af afrigning af totalinddækning med plastik.
Deltagerne kan medvirke ved montage af og nedtagning af totalinddækning af stilladser med plastik, i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger, under iagttagelse af gældende regelsæt vedr. opstilling af stilladser og udføre opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold, der gælder for opstilling af stilladser.
Deltagerne kan overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, samt kan foretage evaluering af eget arbejde.

Fagnummer: 43598 Totalinddækning med plastik Varighed 8 dage AMU-pris: DKK 1.024,00 Uden for målgruppe: DKK 5.733,20