Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Hold
14-02-2022
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
3 dage Daghold
28-03-2022
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
3 dage Daghold
09-05-2022
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
3 dage Daghold
07-06-2022
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
3 dage Daghold
15-08-2022
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
3 dage Daghold
12-09-2022
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
3 dage Daghold
24-10-2022
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
3 dage Daghold
21-11-2022
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
3 dage Daghold
3 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Målgruppen er personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører med kørsel af gods i varebiler, og som er omfattet af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport - med krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Beskrivelse: Deltageren kan, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne, udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper.
Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport.
Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ”førstehjælp for erhvervschauffører”.

Fagnummer: 48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 3.072,35