Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.

Hold

13-12-2022
Befordring af sygdoms- og aldersvækkende pas.
2 dage Daghold
24-01-2023
Befordring af sygdoms- og aldersvækkende pas.
2 dage Daghold
11-07-2023
Befordring af sygdoms- og aldersvækkende pas.
2 dage Daghold
22-08-2023
Befordring af sygdoms- og aldersvækkende pas.
2 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Chauffører der udfører befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer i form af bl.a. offentlig servicetrafik (Flextrafik).

Beskrivelse: Deltageren kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.
På baggrund af sin viden om særlige passageres behov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne gruppe passagerer sikkert og professionelt.
Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

Fagnummer: 48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.651,40