Lastsikring og stuvning af gods til søtransport

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47360 - Lastsikring og stuvning af gods til søtransport

Målgruppe: Personer der arbejder eller ønsker at arbejde inden for havne- og terminalområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, laste, sikre og stuve gods til søtransport. Deltageren opnår viden om kræfter i åbne og lukkede havområder, som påvirker godset under transport på skib. Herunder gods på lastbiler, påhængskøretøjer, flats, container eller andre lastbærere til søtransport. Deltageren kan udvælge og anvende korrekt lastsikringsudstyr, stuve og surre de forskellige godstyper, som forekommer under søtransport således at der under transporten ikke opstår skader på gods eller transportmidler - eller at der forekommer risiko for uheld. Arbejdet omfatter læsning, stuvning og surring på sikker måde, og efter gældende regler, således at akseltryk, totalvægt på køretøjer ikke overskrides samt at tyngdepunkt og ligevægt i container og på flats er korrekt. Arbejdet omfatter almindelig emballageafmærkning, håndtering, afklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til leverandørens forskrifter og gældende regler.

Fagnummer: 47360 Lastsikring og stuvning af gods til søtransport Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 3.028,85