Systemstilladser offshore

Hold

23-10-2023
Systemstilladser offshore
4 dage Daghold
20-11-2023
Systemstilladser offshore
4 dage Daghold
Info om fag
43502 - Systemstilladser offshore

Målgruppe: Kurset er målrettet deltagere, der ønsker beskæftigelse eller arbejder inden for stilladsområdet offshore.Optagelse på kurset forudsætter at deltageren har bestået arbejdsmarkedsuddannelsen: 49888 - Rør-, koblings, og hængestillads, trin 5, eller har tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved:
Udførelse af arbejdsplanlægning.
Omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave.
Planlægning af opgavens praktiske udførelse, inkl. afrigning af stilladset.
Gennemførelse af selve opgaverne.
Medvirke ved opstilling og nedtagning af offshore stilladsopgaver.
Omfattende montage af systemstilladser og hængestilladser i aluminium med bl.a. dragere.
Kombinere stål med aluminium på sikker og forsvarlig måde.
Deltageren kan:
Udføre opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold, der gælder for opstilling af offshore stilladsopgaver.
Overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, samt kan foretage evaluering af eget arbejde.

Fagnummer: 43502 Systemstilladser offshore Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 536,00 Uden for målgruppe: DKK 3.745,00