Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Hold
08-11-2021
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
2 dage Daghold
15-11-2021
Vejen som arbejdsplads
2 dage Daghold
06-12-2021
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
2 dage Daghold
16-12-2021
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
2 dage Daghold
06-01-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
2 dage Daghold
10-01-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
2 dage Daghold
13-01-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
2 dage Daghold
07-02-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
2 dage Daghold
10-02-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
2 dage Daghold
28-02-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
2 dage Daghold
5 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.347,60
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.347,60