ADR Repetition - Grundkursus

Hold

26-06-2023
ADR Repetition - Grundkursus
1,7 dage Daghold
15-08-2023
ADR Repetition - Grundkursus
1,7 dage Daghold
11-09-2023
ADR Repetition - Grundkursus
1,7 dage Daghold
09-10-2023
ADR Repetition - Grundkursus
1,7 dage Daghold
06-11-2023
ADR Repetition - Grundkursus
1,7 dage Daghold
04-12-2023
ADR Repetition - Grundkursus
1,7 dage Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
47706 - ADR Repetition - Grundkursus

Målgruppe: Personer, der transporterer farligt gods i emballager i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Fagnummer: 47706 ADR Repetition - Grundkursus Varighed 1,7 dage AMU-pris: DKK 227,80 Uden for målgruppe: DKK 1.918,66