Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Hold
08-09-2022
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
1 dag Daghold
01-12-2022
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
1 dag Daghold
24-03-2023
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
1 dag Daghold
02-06-2023
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
1 dag Daghold
08-09-2023
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
1 dag Daghold
Info om fag

Målgruppe: Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods i henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3.
Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 819,80