Fristråleblæsning og metallisering

Hold

25-11-2024
Fristråleblæsning og metallisering
8 dage Daghold
Info om fag
48924 - Fristråleblæsning og metallisering

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til personer, som udfører overfladebehandling af stålkonstruktioner.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren på baggrund af tilstandsrapport-, behandlingsspecifikationer og kundekrav:
Vælge korrekt udstyr og blæsemiddel til fristråleblæsning af en stålkonstruktion.
Beregne materialeforbrug til fristråleblæsning af en stålkonstruktion.
Udføre proces- og slutkontrol i forbindelse med fristråleblæsning af en stålkonstruktion.
Udføre tør fristråleblæsning på en stålkonstruktion med blæsemidler i lukkede og klimakontrollerede haller således at det færdige produkt opfylder ruheds- og rensningskravene.
Overholde gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser ved udførelse af fristråleblæsningsopgaver.
Foretage til- og afrigning samt daglig vedligehold og rengøring af det udstyr som anvendes ved fristråleblæsning af en stålkonstruktion.
Udføre metallisering af en stålkontruktion til en specificeret lagtykkelse med henholdsvis flammesprøjtning og lysbueanlæg.
Overholde gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser ved udførelse af metalliseringsopgaverne.
Beregne materialeforbrug til metallisering af en stålkonstruktion.
Udføre proces- og slutkontrol i forbindelse med metallisering af en stålkonstruktion.
Foretage til- og afrigning samt daglig vedligehold af det udstyr som anvendes ved metallisering af en stålkonstruktion.

Fagnummer: 48924 Fristråleblæsning og metallisering Varighed 8 dage AMU-pris: DKK 1.664,00 Uden for målgruppe: DKK 7.532,40