Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Hold

01-08-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
05-08-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
12-08-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
15-08-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
22-08-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
26-08-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
02-09-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
12-09-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
16-09-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
23-09-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
26-09-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
03-10-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
07-10-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
14-10-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
17-10-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
24-10-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
28-10-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
04-11-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
07-11-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
14-11-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
25-11-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
28-11-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
05-12-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
09-12-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
27-06-2024
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
7 dage Daghold
20 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
47592 - Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Målgruppe: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.
Deltageren kan:
Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling – herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes.
Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.
Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.
Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Fagnummer: 47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage Varighed 7 dage AMU-pris: DKK 1.456,00 Uden for målgruppe: DKK 6.751,95