Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49592 - Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse indenfor klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Projektere, dimensionere, installere, drive og vedligeholde relevante typer anlæg til lokal afledning af regnvand, herunder koblede anlæg, afledt fra bygge og anlægskonstruktioner, iht gældende autorisations-, bygningsmiljø- og arbejdsmiljølovgivning.
- Beregne vandhastighed på baggrund er jordens permeabilitet.
- Anvise relevante afværgeforanstaltninger i forbindelse med skybrud, således at evt. oversvømmelser giver anledning til mindst mulig skade på bygge og anlægskonstruktioner.
- Udføre nødvendig digital dokumentation til myndighedsansøgning, udførelsesplan og drift og vedligeholdelsesplan.
- Udføre lovpligtig kvalitetssikring.

Fagnummer: 49592 Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75