Introduktion til førstehjælp på jobbet

Hold
21-03-2022
Introduktion til førstehjælp på jobbet
0,4 dage Daghold
21-03-2022
Introduktion til førstehjælp på jobbet
0,4 dage Daghold
21-03-2022
Introduktion til førstehjælp på jobbet
0,4 dage Daghold
21-03-2022
Introduktion til førstehjælp på jobbet
0,4 dage Daghold
21-03-2022
Introduktion til førstehjælp på jobbet
0,4 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Undervisningen giver deltagerne forståelse for førstehjælpens betydning og sigter mod at motivere dem for at gennemføre en egentlig uddannelse i førstehjælp.

Deltageren kan:
-gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,
-forklare hvordan ulykken standses,
-udføre nødflytning på jord og fra bil,
-forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet,
-undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret,
-lægge en person i aflåst sideleje,
-standse en sprøjtende blødning,
-formulere en korrekt alarmering.

Fagnummer: 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet Varighed 0,4 dage AMU-pris: DKK 50,40 Uden for målgruppe: DKK 462,56
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Kursuspris
AMU:
DKK 50,40
Uden for målgruppe:
DKK 462,56