Kemisk forbehandling på industrianlæg

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Ud-dannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres in-dustriel overfladebehandling.

Beskrivelse: På baggrund af behandlingsspecifikationer kan deltageren udføre kemisk forbehandling herunder affedtning, fosfatering og chromatering på stål, aluminium og zinkbelagt stål efter gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Deltageren kan udføre indgangskontrol af underlagsmateriale, kontrollere badtilstand, justere badsammensætning og registrere målte værdier i log-bog samt udføre slutkontrol af behandlingskvaliteten.

Fagnummer: 44841 Kemisk forbehandling på industrianlæg Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 4.313,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 4.313,00