Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass

Hold
21-03-2022
Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass
1 dag Daghold
Info om fag

Målgruppe: Deltagerne skal dokumentere, at de er i besiddelse af gyldigt dansk erhvervsdykkercertifikat eller tilsvarende udenlandsk certifikat, eller uddannelsesbevis fra arbejdsmarkedsuddannelsen 46856 Dykker - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning.

Beskrivelse: Deltagerne kan selvstændigt og sammen med andre foretage livreddende førstehjælp af tilskadekomne dykkere, herunder foretage bjergning og neurologisk undersøgelse af dykkerskadet person. Deltagerne kan endvidere foretage korrekt alarmeringsprocedure ved dykkeruheld. Arbejdet udføres på baggrund af de senest indvundne erfaringer med dykkeruheld og nærved-ulykker samt på baggrund af aktuel dykkerlovgivning med tilhørende bekendtgørelser.

Fagnummer: 46857 Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 1.381,15
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.381,15