Boringer på land - Anvendt boreteknik

Hold
21-03-2022
Boringer på land - Anvendt boreteknik
10 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Målgruppen er personer med mindst et års relevant erfaring med borearbejde fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed.

Beskrivelse: Deltagerne kan anvende almindelige og mere specielle boreteknikker, samt vælge og optimere boremetode ud fra en kvalitativ vurdering af metode og teknik, under overholdelse af gældende sikkerhedsforskrifter, love og standarder.
Deltagerne kan dimensionere en boringskonstruktion og kvalitetssikre og dokumentere at gældende funktionskrav er opfyldt. Deltagerne kan foretage diagnosticering af boringer, dvs. pejle boringens dybde og dimension, og vurdere en prøvepumpning og ud fra de tilgængelige informationer sammensætte et renoveringsprogram og vælge den optimale oparbejdningsteknik.
Deltagerne kan foretage reparationer og sløjfninger af boringer og brønde.

Fagnummer: 44446 Boringer på land - Anvendt boreteknik Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.260,00 Uden for målgruppe: DKK 9.790,50
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Kursuspris
AMU:
DKK 1.260,00
Uden for målgruppe:
DKK 9.790,50