Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver

Hold
25-10-2021
Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver
5 dage Daghold
21-03-2022
Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver
5 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere, vejmænd og andre som har eller søger beskæftigelse indenfor bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Selvstændigt og i samarbejde med andre fortage opmåling af vejanlæg og pladsers arealer og faldforhold med henblik på forekommende bygge- og anlægsopgaver.
Fastlægge forbrug af materialer ud fra viden om volumenberegninger, massefylde, lagtykkelser og komprimeringsforhold.
Foretage beregning og afsætning af fald/stigningsforhold i promiller med gængse metoder og måle- og afsætningsudstyr.
Anvende enkle tegningsmaterialer ved givne bygge- og anlægsprojekter.
Afsætte længde- og tværprofiler for vejanlæg.
Vedligeholde og kontrollere udstyret og dets nøjagtighed.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning inden for området.

Fagnummer: 47515 Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 3.731,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.731,00