Perronbygning - Fundering, bærelag, kabelrør m.v.

Hold
21-03-2022
Perronbygning - Fundering, bærelag, kabelrør m.v.
3 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til ufaglærte og specialarbejdere, samt håndværkere, der ønsker at arbejde med anlæg af jernbane. Kurset "Pas på på banen" er en forudsætning for sikkerhedsmæssigt at arbejde på banen.

Beskrivelse: Deltagerne kender de forskellige perrontyper, og kan på baggrund af tekniske tegninger, udregne udgravningsdybder ud fra angivne koter, opbygge korrekte gruspuder, sætte fundamenter, montere og indstille konsoller og endeligt montere betonelementer. Således kan deltagerne medvirke til montering af perroner på baggrund af kendskab til processen fra udgravning til sidste element er korrekt monteret og tilpasset, såvel i forbindelse med nyanlæg og ved renovering.

Deltagerne kan således deltage i udførelsen af:
Udgravning med de rette profiler (anlæg 1:1)
Alle standard perrontyper
Opfyld og komprimering omkring perronfundamenter (lagtykkelser, komprimeringskrav)
Læse og forstå en instruktion fra perronproducenten, således at perronen samles korrekt
Anvende tegningsmateriale til hjælp til afsætning, herunder kote-værdier
Anhugning af perronelementer og perronoverplader (Harlekin-plader)
Ilægning af kabelrør til føringsveje i perron

Fagnummer: 48222 Perronbygning - Fundering, bærelag, kabelrør m.v. Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.330,60
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.330,60