Sporteknik - Skinner, sveller, befæstigelsestyper

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48223 - Sporteknik - Skinner, sveller, befæstigelsestyper

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til ufaglærte og specialarbejdere, samt håndværkere, der ønsker at arbejde med anlæg af jernbane. Kurset "Pas på på banen" er en forudsætning for sikkerhedsmæssigt at arbejde på banen.

Beskrivelse: Deltagerne kan skelne imellem de forskellige skinnetyper, svelletyper, sporskifter, befæstigelsestyper, svejsninger, isoler og sporstoppere. Deltagerne kan aflæse koordinater i systemerne KP2000 og DVR90 og kan deltage i afsætning af koordinater til sporanlægget og være en del af både maskinel og manuel sporombygning. Deltagerne er bekendt med, hvilke foranstaltninger, der skal tages på jernbaner henholdsvis med og uden kørestrøm, og kan være en del at hold, der udfører:
Ballastregulering
Højde- og sideregulering af spor
Ballastudgravning
Sporombygning, maskinel og manuel
Overskæring af skinner
Udlægning af skinner før ombygning
Anvendelse af midlertidige lasker

Deltagerne kan således medvirke til udførelse af de forskellige former for sporarbejder gennem et projekt og kan give input til dokumentationen af kvaliteten af det udførte arbejde efter de krævede forskrifter. Deltagerne kan samtidig arbejde under de skærpede krav til arbejdsmiljø og sikkerhed, der er ved jernbaner.

Fagnummer: 48223 Sporteknik - Skinner, sveller, befæstigelsestyper Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.783,50