Systemforskalling - intro til systemforskalling

Hold
21-03-2022
Systemforskalling - intro til systemforskalling
8 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved:
Anvendelse af forskellige former for systemforskalling til opstilling af vægforskalling.
Udførelse af avancerede forskallingsopgaver med systemforskalling til dæk, drager og søjler.
Vurdering af forskallingsmaterialets;
o anvendelighed til bestemte opgaver,
o holdbarhed og styrke ved belastning,
o vedligeholdelseskrav og kvalitet for kassering.
Materialeplanlægning ud fra arbejdstegninger, herunder planlægge afforskalling.
Anvendelse af leverandørers brugervejledninger.
Fastsættelse af opstillingsrækkefølge.
Opstilling og afsværtning, inkl. nødvendig klargøring til støbning.
Opsætning af forskalling til brug ved udstøbning af vibreringsfri/selvkompakterende beton.
Brug af forskalling til vibreringsfri beton ud fra viden om forskellige forskallingstypers anvendelsesmuligheder og begrænsninger, samt særlige krav til forskallingen og dens styrke.
Efterfølgende afforskalling.
Arbejdets udførelse under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø

Fagnummer: 49091 Systemforskalling - intro til systemforskalling Varighed 8 dage AMU-pris: DKK 1.008,00 Uden for målgruppe: DKK 5.650,80
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Kursuspris
AMU:
DKK 1.008,00
Uden for målgruppe:
DKK 5.650,80