Manøvrering, forsikringer og færdselsregler

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45082 - Manøvrering, forsikringer og færdselsregler

Målgruppe: Adgang til uddannelsen har personer, der har gyldigt kørekort til store køretøjer, kategori C/D, erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Forsikringer, skadestatistikker, færdselsregler mv.,

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udføre såvel forlæns som baglæns manøvrering under vanskelige kørselsforhold med enten varevogn, bus eller lastbil/vogntog
- Begrænse skader på personer, gods og kørende materiel

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.855,10