Ajourføring for kølevognschauffører

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48624 - Ajourføring for kølevognschauffører

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af temperaturfølsomt gods i kølevogne og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af temperaturfølsomt gods i kølevogne. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:
Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr. Kølekassens opbygning og kølemaskinens ydeevne og af kølemateriellets mærkning og godkendelser
Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter
Kontrol, eftersyn, service og vedligehold af kølemaskiner og start og indstilling af kølemaskiner
Håndtering af driftsstop
Godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister samt modtage- og afleveringsprocedurer
Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
Lastsikring af temperaturfølsomt gods samt overvågning under lastning/losning, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
Arbejdsmiljølovens bestemmelser, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og brug af personlige værne-/hjælpemidler
Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
Kundeservice og konflikthåndtering

Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48624 Ajourføring for kølevognschauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40