Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40081 - Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I

Målgruppe: Individuel kompetencevurdering i AMU F/I retter sig mod flygtninge og indvandrere, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne, men som mangler dokumentation for kompetencer erhvervet uden for Danmark.

Beskrivelse: Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I (IKV i AMU - F/I) er identisk med mål nr. 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU (IKV i AMU) bortset fra:

a) Målgruppen, som her udelukkende er flygtninge og indvandrere, der mangler dokumentation for kompetencer erhvervet uden for Danmark.

b) Varigheden, som her er 0,5 - 10 dage.

Dette uddannelsesmål er oprettet udelukkende for at kunne administrere IKV i AMU.
IKV i AMU er et selvstændigt program i AMU-systemet. Programmet styres og beskrives udelukkende på lov- og bekendtgørelsesniveau, fordi IKV i AMU ikke er en AMU-uddannelse, dvs. en arbejdsmarkedsuddannelse eller et enkeltfag i en FKB.

Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

For en nærmere beskrivelse af formål, mål, tilrettelæggelse, bevisudstedelse m.v. for IKV i AMU henvises til:

- Lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer, herunder ved lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetencer på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.)

- Bekendtgørelse nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser med senere ændringer.

Fagnummer: 40081 Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 5.649,50