Introduktion til belægningsarbejde

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49806 - Introduktion til belægningsarbejde

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere uden branchekendskab til anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan medvirke til:
- Anvendelse af forskellige typer af betonbelægningssten til udførelse af befæstede belægninger og kantafgrænsninger
- Korrekt betjening af afkortningsværktøj ved udførelse af belægningsopgaver
- Korrekt opbygning af bærelaget ved faglig udførelse af belægning jf. DS1136
- Afsætning samt afretning til belægningsopgaver.
- Anvendelse af gældende belægningsnormer og standarder for belægningsarbejder.

Deltageren kan:
- I samarbejde med andre udføre grundlæggende belægningsarbejder.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt - anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49806 Introduktion til belægningsarbejde Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 8.069,00