Stillads Offshore - 9 uger

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
43931 - Anhugning af byrder

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til personer, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres løfteopgaver.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren viden om:
Byrders tyngdepunkter og beskaffenhed.
SWL-mærkninger.
Gældende regler for stropbelastninger.
Sikkerhedsfaktorer.
Kassationsgrænser.
Gældende certifikatregler for kraner.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt anhugning ved brug af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej.
Fungere som signalmand, herunder dirigere ved hjælp af gældende standardtegn, samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation.

Fagnummer: 43931 Anhugning af byrder Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 4.707,00
44465 - Anvendelse af faldsikringsudstyr

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for stilladsområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.
Varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr ud fra kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering.
Foretage kontrol og vedligehold af udstyret.
Tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr.
Gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.

Fagnummer: 44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.004,25
46588 - Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til bygningsarbejdere og personer, der i deres jobfunktion anvender faldsikringsudstyr. Deltageren har kursusbevis fra uddannelsen 44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr eller har tilsvarende kompetence.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udarbejde en plan for evakuering af en faldsikret kollega.
Yde førstehjælp ved hængetrauma.
Anvende personligt faldsikringsudstyr.
Vælge egnet udstyr i en situation, hvor en faldsikret kollega inden for bygge-/anlæg og industri skal evakueres og reddes, ud fra kendskab til gældende lovgivning, herunder AT-vejledninger og EN-standarder.

Fagnummer: 46588 Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.212,40
49341 - Industristillads offshore

Målgruppe: Til medarbejdere, der er beskæftiget inden for stilladsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke:
Ved udførelse af arbejdsplanlægning omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte arbejdsopgave.
Ved planlægning af opgavens praktiske udførelse.
Ved opstilling, afrigning og nedtagning af industristilladser, kombineret med rør og kobling, i henhold til opgavebeskrivelser og tegninger.
Ved opgavens udførelse under hensyn til de statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold, der gælder for opstilling af industristilladser, kombineret med rør og kobling ved varierende opgaver.
Til at overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, samt foretage evaluering af eget arbejde.

Fagnummer: 49341 Industristillads offshore Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50
49481 - Komplekse løfteopgaver for riggere

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte der udfører, eller ønsker at kunne udføre komplekse løfteopgaver. Det anbefales, at kursisten inden kurset har kompetencer svarende til AMU kurset 43931, Anhugning af byrder.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren viden om:
Byrders tyngdepunkter og beskaffenhed.
SWL-mærkninger.
Gældende regler for stropbelastninger.
Sikkerhedsfaktorer.
Kassationsgrænser.
Gældende certifikatregler for kraner.
Brugen af planlægnings- og dokumentationsværktøjer, der anvendes i forbindelse med komplekse løfteopgaver.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Vurdere nødvendige spredningsvinkler på anhugningsgrejet, samt udregne ankerpunktsbelastninger og spilplacering i forhold til byrdeplacering.
Udføre anhugning, rigger- og løfteopgaver ved hjælp af kasteblokke, taljer og spil.
Ud fra en arbejdsinstruktion selvstændigt planlægge og udføre komplicerede løfteopgaver sikkerhedsmæssigt forsvarligt under vanskeligt tilgængelige forhold.
Anvende planlægnings- og dokumentationsværktøjer, der anvendes i forbindelse med komplekse løfteopgaver.
Udføre eftersynsrutiner på riggerarbejdets løftegrej.
Fungere som signalmand, herunder dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation.

Fagnummer: 49481 Komplekse løfteopgaver for riggere Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 9.174,00
49888 - Rør-, koblings- og hængestillads, trin 5

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for stilladsområdet og har gennemført AMU-kurserne: 44465 - Anvendelse af faldsikringsudstyr, 49886 Rør-, koblings-, fritstå. og facadestill., trin 4. Eller har tilsvarende erhvervskompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke:
Ved udførelse af arbejdsplanlægning.
Ved den omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave.
Ved planlægning af opgavens praktiske udførelse, inkl. afrigning af stilladset.
Ved opstilling og nedtagning af rør og kobling, hængestillads i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.
Ved udførelse af opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold, der gælder for opstilling af rør og kobling, hængestillads, ved varierende opgaver.
Til at overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, samt kan foretage evaluering af eget arbejde.

Fagnummer: 49888 Rør-, koblings- og hængestillads, trin 5 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50
49886 - Rør-, koblings-, fritstå. og facadestill., trin 4

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for stilladsområdet og har gennemført AMU-kurset: 44465 - Anvendelse af faldsikringsudstyr. Eller har tilsvarende erhvervskompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke:
Ved udførelse af arbejdsplanlægning.
Ved den omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave.
Ved planlægning af opgavens praktiske udførelse, inkl. afrigning af stilladset.
Ved opstilling og nedtagning af rør og kobling, fritstående, udbygning og facadestillads i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger og udføre opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold, der gælder for opstilling af rør og kobling, fritstående, udbygning og facadestillads ved varierende opgaver.
Til at overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, samt kan foretage evaluering af eget arbejde.

Fagnummer: 49886 Rør-, koblings-, fritstå. og facadestill., trin 4 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50
43502 - Systemstilladser offshore

Målgruppe: Kurset er målrettet deltagere, der ønsker beskæftigelse eller arbejder inden for stilladsområdet offshore.Optagelse på kurset forudsætter at deltageren har bestået arbejdsmarkedsuddannelsen: 49888 - Rør-, koblings, og hængestillads, trin 5, eller har tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved:
Udførelse af arbejdsplanlægning.
Omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave.
Planlægning af opgavens praktiske udførelse, inkl. afrigning af stilladset.
Gennemførelse af selve opgaverne.
Medvirke ved opstilling og nedtagning af offshore stilladsopgaver.
Omfattende montage af systemstilladser og hængestilladser i aluminium med bl.a. dragere.
Kombinere stål med aluminium på sikker og forsvarlig måde.
Deltageren kan:
Udføre opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold, der gælder for opstilling af offshore stilladsopgaver.
Overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, samt kan foretage evaluering af eget arbejde.

Fagnummer: 43502 Systemstilladser offshore Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 3.960,60