Udvidet Systemstillads

Hold

30-09-2024
Udvidet Systemstillads
15 dage Daghold
02-12-2024
Udvidet Systemstillads
15 dage Daghold
25-08-2025
Udvidet Systemstillads
15 dage Daghold
28-04-2025
Udvidet Systemstillads
15 dage Daghold
03-11-2025
Udvidet Systemstillads
15 dage Daghold
Info om fag
40392 - Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. Deltagerens handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde.
Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden.
Deltageren kan indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR.

Fagnummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
20902 - Udvidet Systemstillads - trin 6

Målgruppe: Kurset er målrettet personer, der har indgået uddannelsesaftale med arbejdsgiver om gennemførelse af Stilladsmontøruddannelsen og har bestået AMU-kurserne:48750 Stilladsmontørudd. - intro til beregning, trin 148758 Stilladsmontørudd. - inddækning, trin 249343 Stilladsmontørudd. - plast, net, skinne og plader, trin 343601 Rør og koblingsstilladser - fritstående og facadestillads, trin 443600 Rør og koblingsstilladser - hængestillads, trin 5Eller har tilsvarende erhvervskompetencer.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- foretage planlægning af alle former for stilladsopstilling under hensyntagen til arbejdsgiverens instruktion, leverandørvejledninger, samt gældende krav til konstruktion, bæreevne, ergonomi og sikkerhed.
- varetage planlægning der omfatter beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave samt planlægning af opgavens praktiske udførelse inkl. afrigning.
- bruge forekommende stilladstegninger med bilag, vejledninger mv., som grundlag for planlægning af stilladsarbejdet, opmåling af materiel og opstilling af stilladser.
- overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, samt kan foretage evaluering af eget arbejde.
- udøve god praksis for grøn omstilling indenfor arbejdsområdet.

Deltageren kan medvirke:
- ved udførelse af arbejdsplanlægning, omfattende beregning af materiel, der bruges til den enkelte opgave samt planlægning af opgavens praktiske udførelse, inkl. afrigning af stilladset.
- ved opstilling og nedtagning af følgende stilladskonstruktioner i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger:
- rammestilladser med drager, tårne og rullestillads m. drager
- rammestilladser med udbygninger, skakte og konsoller, kasseskærme og skærmkonsoller
- enkeltsøjlet stilladser, facade og fritstående
- ved udførelse af opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold der gælder for stilladskonstruktioner ved varierende opgaver.

Fagnummer: 20902 Udvidet Systemstillads - trin 6 Varighed 14 dage AMU-pris: DKK 2.912,00 Uden for målgruppe: DKK 11.196,60