Specielle Stilladser ENGELSK

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
43577 - Opstart af bygge- og anlægsprojekter

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Deltage i gennemgangen af projektet ved opstart af bygge-og anlægsprojekter.
Medvirke til at identificere og planlægge håndteringen af;
o byggepladsens logistik,
o tidsplanlægning,
o arbejdsmiljøricisi og
o rollefordeling.

Fagnummer: 43577 Opstart af bygge- og anlægsprojekter Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 826,10
20903 - Specielle stilladser - trin 7

Målgruppe: Adgangskrav:Kurset er målrettet personer, der har indgået uddannelsesaftale med arbejdsgiver om gennemførelse af Stilladsmontøruddannelsen og har bestået AMU-kurserne:48750 Stilladsmontørudd. - intro til beregning, trin 148758 Stilladsmontørudd. - inddækning, trin 249343 Stilladsmontørudd. - plast, net, skinne og plader, trin 343601 Rør og koblingsstilladser - fritstående og facadestillads, trin 443600 Rør og koblingsstilladser - hængestillads, trin 520902 Udvidet systemstillads - trin 6 Eller har tilsvarende erhvervskompetencer.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre: 
- korrekte samlinger, udbygninger mv. med kendskab til materialegenskaber for de materialer og det materiel der benyttes.
- korrekt kassation af defekt grej og foretage reparation af det grej, som stilladsmontørerne kan og må reparere med kendskab til bygningsmaterialers fysiske egenskab samt kendskab til de materialer stilladser fastgøres til og hviler på.
- korrekt forankring og understøtning der både tilgodeser stilladsernes fastholdelse og minimerer skader på den blivende bygningskonstruktion med kendskab til bygningsmaterialernes fysiske egenskab og de materialer stilladser fastgøres til og hviler på.
- vægtberegning og vurdere stabiliteten af stilladsdæk og stilladskonstruktioner med kendskab til bygningsmaterialernes vægt.
- arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.
- arbejdet ergonomisk korrekt og bruge anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse samt foretage evaluering af eget arbejde.
- udføre god praksis for grøn omstilling indenfor arbejdsområdet.
 
Deltageren kan medvirke til:
- udførelse af arbejdsplanlægning.
- omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave.
- planlægning af opgavens praktiske udførelse, inkl. afrigning af stilladset.
- opstilling og nedtagning af stilladskonstruktionerne:
- skorstens- og rygningsstilladser, stål og alu samt altanstilladser
- hængestilladser ophængt i kæder, stål og alu
i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.
- udførelse af opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold, der gælder for ovenstående stilladskonstruktioner ved varierende opgaver.

Fagnummer: 20903 Specielle stilladser - trin 7 Varighed 9 dage AMU-pris: DKK 1.872,00 Uden for målgruppe: DKK 7.287,10