Tilmelding- og afmeldingsbetingelser

Tilmeldingsbetingelser

Tilmeldinger optages og behandles alt andet lige efter 'Først til mølle' princippet.
Det er vigtigt at melde afbud, hvis man bliver forhindret i deltage. Framelding skal ske telefonisk eller skriftligt og bør ske så hurtigt som muligt, så pladsen kan tilbydes til en anden.

Afmeldingsbetingelser og gebyr

Framelding

Ved en deltagers framelding senere end en uge før uddannelsens første dag betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende 1.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Udeblivelse

Ved en tilmeldt deltagers udeblivelse fra uddannelsens første dag betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Fritagelse

Dokumenterer arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages denne for betaling.

Tillægspriser - køb af tomme pladser

AMU-Vest kan lave aftale med en arbejdsgiver om køb af tomme pladser. Arbejdsgiveren betaler således for gennemførelse af kurser, med færre deltagere end minimumsantallet.