Havn og terminal

Frisk luft, sammenhold og logistik

Hos AMU-Vest finder du en række AMU-uddannelser og AMU-kurser målrettet medarbejdere, der har eller søger beskæftigelse på havne- og terminalområder som havnearbejder eller terminalarbejder. Med en havne- og terminaluddannelse kan du arbejde med transport samt håndtering, lastning og losning i havne og terminaler både om bord på skibe og i land.

Uddannelserne varetager derfor almindeligt forekommende arbejdsfunktioner inden for området, f.eks. kørsel med terminaltraktor, sikker lastning og losning af skibe, lageropgaver i terminaler og pakhuse, logistik, lagerstyring og vedligehold.

Derfor udbydes der kurser inden for gaffeltruck, teleskoplæsser og lager og en erhvervsuddannelse som ‘Havne- og terminalarbejder’.

Kurser og erhvervsuddannelse

AMU-Vest udbyder korte kurser til gaffeltruck, teleskoplæsser og lager samt erhvervsuddannelse som ‘Havne- og terminalarbejder’.

Kurserne uddanner dig i almindeligt forekommende arbejdsfunktioner inden for området. F.eks.:

  • Kørsel med terminaltraktor
  • Sikker lastning og losning af skibe
  • Lageropgaver i terminaler og pakhuse
  • Logistik
  • Lagerstyring og vedligehold

Erhvervsuddannelsen, ‘Havne- og terminalarbejder’ veksler mellem skole og praktik. Hovedforløbet er opdelt i 4-5 skoleperioder, hvor du mellem skoleopholdene arbejder i en virksomhed.

Kurser inden for havne- og terminalområder:

  • Gaffeltruck certifikatkursus B
  • Teleskoplæsser med gafler – betjening
  • Terminaltraktor
  • Lastsikring og stuvning af gods til søtransport
  • Lagerkurser

Faciliteter og undervisere

AMU-Vest råder over specialiserede undervisere indenfor hvert deres felt. Vi underviser i den nyeste viden inden for området, og du får altid mulighed for at omsætte den gennem praktiske øvelser.
Det foregår i et tidssvarende undervisningsmiljø med alle moderne faciliteter.

Kurser

Teleskoplæsser
Gaffeltruck
Øvrige kurser