Overfladebehandling

GWO Blade Repair

Dette NYE kursus hos AMU-Vest er udviklet som svar på efterspørgslen reparationstræning i branchen. Kurset erstatter alle tidligere kursus for Blade Repair teknikker, da dette kursus giver mulighed for, at udføre større og dybere reparationsarbejde på vingerne sammenlignet med de foregående kurser.

Det er udarbejdet i samarbejde med medlemmerne af GWO baseret på specifikke risikovurderinger, data fra hændelses- og ulykkesstatistikker vedrørende installation, service og vedligeholdelse af klinger på vindmøllegeneratorer og vindkraftværker.

Du vil efter endt kursus være i stand til, at udføre og dokumentere en vindmølleinspektion, udføre reparationsarbejde i overensstemmelse med en arbejdsinstruktion, mens den aerodynamiske profil og strukturelle integritet opretholdes i glasfiberarmerede sammensatte dele af en vindmølle inden for følgende dimensioner:

  • Efterfølgende reparationer
  • Reparationer i forkant af vingen
  • Laminatreparationer ned til kernemateriale
  • Udskiftning af kernemateriale op til 200 cm²
  • Reparation på overfladen til maling og gelcoat

Blade Repair kurset vil klæde dig på til sikkert, at arbejde med kompositmaterialer, mens der foretages inspektion og grundlæggende reparationsprocedurer for klinger, hvilket understøtter en samlet forbedring af sikkerheden for personale med jobfunktioner med fokus på sammensat reparationsarbejde og inspektion i vindindustrien.

Varighed – 20 dage

Pris – Kr. 20.999,-

GWO Blade Repair - English

This newly developed standard is a response to the demand for recognizable blade repair training in the industry.

The course replaces any previous courses for blade-repair technicians. This course allows the technician to do larger and deeper repair work on the blades, compared with the previous courses.

It has been prepared in cooperation with the members of GWO based on specific risk assessments, data from incident and accident statistics pertaining to the installation, service and maintenance of blades on wind turbine generators and wind power plants.

Upon successful completion, the delegate will be able to perform and document wind turbine blade inspections, execute repair work in accordance with a work instruction while maintaining the aerodynamic profile and structural integrity in glass fiber reinforced composite parts of a wind turbine.

AMU-Vest offers this course in either English or Danish.

Duration – 20 days
Price – Kr. 20.999

FROSIO

Bliv FROSIO-inspektør og gå nye veje

Vores FROSIO-inspektør kurser udbydes på engelsk og giver en viden og praktisk erfaring til selvstændigt at kunne udføre inspektionsopgaver på konstruktioner i henhold til FROSIO’s certificeringsordning som FROSIO-inspektør.

Forberedende Frosio-Kursus på 2 dage

Dette forberedende kursus er for dig der skal lære de engelske fagord og termer inden dit FROSIO-kursus. Du vil også lære om udfordrende beregninger og få et overblik over standarderne.

Da undervisningen er PC-baseret, kan du få dine notater, beregninger o. lign. med hjem, hvis du medbringer din egen USB-nøgle.

FROSIO-inspektør

Uddannelse på 10 dage

Med dette kursus vil du få teoretisk viden og praktisk erfaring til selvstændigt at kunne udføre inspektorarbejde på konstruktioner i henhold til FROSIO Scheme/ FROSIO’s certificeringsordning.

Du undervises fortrinsvis af FROSIO level 3 inspektører.

Bemærk:

På vores FROSIO-inspektør kurser foregår undervisningen overvejende på engelsk, dog er underviseren dansktalende.

Da kurset er meget intensiv, anbefaler AMU-Vest dig, at tage vores 2- dages forberedende kursus. Her vil du lære de engelske fagtermer samt blive introduceret for standarder og udfordrende beregninger, så du er klædt godt på til hovedkurset i FROSIO.

GWO Blade Repair
Se 1 hold
Næste startdato: 21-06-2021
Download relevante filer her