Overfladebehandling

Tag et 6-ugers overfladebekursus eller den 2-årige erhvervsuddannelse til overfladebehandler

AMU-Vest er Danmarks eneste udbyder af uddannelse inden for overfladebehandling af svære stålkonstruktioner. Vi udbyder kurser fra det helt grundlæggende til det mere avancerede.

Med et overfladebehandlingskursus hos os, kan du blandet andet:

  • få arbejde på skibsværfter
  • få arbejde inden for jern og metalindustrien
  • få arbejde på vindmøllefabrikker
  • få jobs mange forskellige steder i offshore og vindindustrien

Netop offshorebranchen efterspørger lige nu faglærte overfladebehandlere til at vedligeholde borerigge, tanke, skibe og vindmøller.

AMU-Vest tilbyder en 6-ugers pakke med overfladekurser, hvor du hurtigt kan opkvalificere dig til branchen.

Derudover kan du tage den 2-årige erhvervsuddannelse til faglært overfladebehandler, som veksler mellem skoleforløb og arbejde på en læreplads.

Vi tilbyder også enkelte kurser såsom pletreparation, FROSIO, graffitifjernelse samt sikkerheden omkring brug af epoxy og isocyanater.

Arbejdet som overfladebehandler

Som overfladebehandler får du en grundlæggende viden om miljø, sikkerhed og kvalitet ved forsegling og overfladebehandling. Du bliver det sidste, vigtige led i produktionen, hvor du får ansvar for, at produktet får den korrekte overfladebehandling. Du vil komme til at arbejde med forskellige teknikker og metoder til lakering, mekanisk forbehandling, metallisering, maling, opbygning af malingssystemer og kvalitetskontrol at store stålkonstruktioner, så de styrkes og rustbeskyttes. 

Eneste udbyder i at overfladehandle svære stålkonstruktioner

De højt kvalificerede medarbejdere hos AMU-Vest vedligeholder deres faglige tilknytning til området ved ud over at beskæftige sig med undervisning, at fungere som rådgivere og konsulenter for en række virksomheder.

AMU-Vest er førende i overfladebehandling, da vi er det eneste sted i Danmark, som udbyder overfladebehandling af svære stålkonstruktioner samt en samlet løsning for fristråleblæsning, metallisering og epoxy.

Kurser

Epoxy & isocyanter
Overflade (6 uger)
Pletreperation
Øvrige kurser
Hent en brochure her!