Faldsikring og højderedning

Sikkert arbejde bygger på viden

Når der arbejdes i højden, skal man sikres mod fald. AMU-Vest er certificeret kursusudbyder i sikkert arbejde og vi udbyder kurser i både faldsikring på 1 dag og højderedning på 2 dage.

Der skal altid etableres sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning når der arbejdes i højden og på tage. Det er arbejdsgiverens pligt at vurdere, hvordan arbejde i højden kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Vores instruktører sammensætter det helt rigtige kursus, der matcher jeres virksomheds eller organisations specifikke behov, og sikrer at de rette kompetencer bliver tillært af de deltagende medarbejdere.

Har du kvalifikationen til at redde dine kolleger?

Redning i højde kan blive nødvendigt alle steder, hvor mennesker arbejder i højden.

Hvad vil du gøre hvis din kollega pludseligt får et ildebefindende, eller kommer ud for en arbejdsulykke, og ikke kan redde sig selv?

Disse kurser vil give dig viden om redning der foretages med redningsudstyr fastspændt til deres sele eller ved hjælp af en båre, og det kan i nogle tilfælde kræve minimum to uddannede kolleger eller reddere.

Anvendelse af faldsikringsudstyr

Med dette kursus opnår du viden:

  • om brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden
  • om standarder, faldteori, belastningslære og risikovurdering
  • om egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr

Endvidere bliver du uddannet i at foretage kontrol, vedligehold af udstyret, tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr, samt gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering

Evakuering og redning i højden inden for byggeri og montage

Med dette kursus opnår du viden:

  • om anvendelse af personligt faldsikringsudstyr
  • om gældende lovgivning, herunder AT-vejledninger og EN-standarder
  • om korrekt udvælgelse og anvendelse af udstyr
Højderedning er for dig der vil uddannes til, at udarbejde en plan for evakuering af en faldsikret kollega samt yde førstehjælp ved hængetrauma.

Bemærk

Vi anbefaler at du tager vores 1-dages kursus i faldsikring før du tager højderedning.

Kurser

Hent en brochure her!