Kran

Sikkerhed i højsædet hos AMU-Vest

På kranførerkurser hos AMU-Vest lærer du at videreudvikle dine evner til gavn for dig selv, dine kollegaer, for virksomheden og deres kunder. Du vil lærer om sikkerhed i højder og opdaterer din teknik, så du kan udføre dit arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

 Som ny kranfører kræves der certifikat, men generelt er det vigtigt at opdatere og optimere din viden inden for teknik, vedligeholdelse og ikke mindst sikkerhed når du fører kraner.

Derfor er kranførerkurser en god investering for både dig som kranfører og for din virksomhed. Med nutidens avancerede kraner er efteruddannelse derfor et nøgleord.

Læs mere nedenfor.

Certifikat på 10 dage inkl. kranbasis

Krancertifikatuddannelse til mobile kraner med løfteevne på 8-30 tonsmeter

Med dette certifikat opnår du kompetencer inden for:

 • betjening af mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde.
 • vurdering af byrders vægt og tyngdepunktets placering, og viden om anhugning af byrden er korrekt, inden løft.
 • vejledning af anhugger, herunder hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio.
 • udføre eftersyn og vedligeholdelse af kraner og anhugningsgrej.
 • aflæse lastdiagrammer og opstille mobile kraner korrekt.

Efter gennemført kursus kan du betjene mobile kraner eller lignende maskiner, med maksimal tilladelig belasting over 8 tonsmeter og op til 30 tonsmeter.

Certifikat på 10 dage > 30 tm

Krancertifikatuddannelse til mobile kraner med løfteevne over 30 tonsmeter

Med dette certifikat opnår du kompetencer inden for:

 • Betjening af mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde.
 • Vurdering af byrders vægt og tyngdepunktets placering, og viden om anhugning af byrden er korrekt, inden løft.
 • Vejledning af anhugger, herunder hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio.
 • Eftersyn og vedligeholdelse af kraner og anhugningsgrej.
 • Aflæsning af lastdiagrammer og opstille mobile kraner korrekt.
 

Du vil efter begge kurser kunne tilegne dig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

 

Certifikat på 7 dage Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft > 8 tm

Dette AMU-kursus klæder dig på til betjening af en lastbilmonteret kran, gældende fra 8 tonsmeter til og med 25 tonsmeter. Med uddannelsen opnår du kran certifikat D.

Med dette certifikat opnår du kompetencer inden for:

 • Teori om stabilitetsforhold
 • Korrekt aflæsning af kran diagram
 • Vurdering af opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder
 • Korrekt udførelse af normalt forekommende arbejdsopgaver

Efter endt kursus kan du udføre varierede opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv. samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening ligesom du bliver bekendt med reglerne for personløft.

Er du i besiddelse af et D eller E kran-certifikat som er erhvervet før den 01.01.2018? Og har, eller søger du beskæftigelse som fører af mobile? 

Udvidelse kran D til Mobile kraner >8-30 tm. basis

Udvidelse af kran D grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis. Dette er en krancertifikatuddannelse.

Udvidelse kran E til Mobile kraner >30 tm

Udvidelse af kran E er kurset til grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter med integreret kranbasis. Dette er en certifikatuddannelse.

Adgangsbetingelser

 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Du skal enden have et gyldigt kørekort til almindelig bil eller en godkendt lægeattest fra din læge.
 • Du skal kunne begå dig på dansk, min. svarende til bestået danskuddannelse 2.

Nogle af vores krankurser har yderligere adgangsbetingelser:

Mobile kraner >30 tonsmeter

 • Du skal være fremvise et gyldigt certifikat til Mobile kraner >8-30 tm og integreret kranbasis

Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

 • Du skal være i besiddelse af Kran D - certifikat, erhvervet før d. 01.01.2018

Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tm

 • Du skal være i besiddelse af kran E - certifikat, erhvervet før d. 01.01.2018

Kurser